Vēsture

20.gs. 30.gadi Kalkūnos darbojas sešklasīgā pamatskola
Padomju varas laiks (līdz 1965.g.) Zemdegās darbojas Pakalnu četrklasīgā pamatskola
Padomju varas laiks (līdz 1978.g.) Papušinā darbojas četrklasīgā pamatskola
Kalkūnos darbojas internātskola bērniem ar valodas defektiem
06.01.1989. Randenē sāk darboties bērnudārzs Bērnudārzā darbību uzsāka trīs bērnu grupas.
01.09.1989. Atklāta Kalkūnes pagasta pārvaldes Randenes sākumskola Direktore Vanda Minkeviča. Skolā bija tikai 1.klase (skolotāja Svetlana Filatova)
1990./1991. m.g Skola turpina paplašināties Skolā 1. un 2.klase (skolotājas Svetlana Filatova un Valentīna Jasvine)
1991./1992. m.g Skola turpina paplašināties Skolā 1., 2., 3.klase (skolotājas Svetlana Filatova, Valentīna Jasvine, Irīna Tumanovska)
1993./1994.m.g. Skola iegūst pamatskolas statusu Skolā 1. – 6. klase
2006./2007.m.g – līdz šimbrīdim. Skolā darbojas divas pirmsskolas grupas un pamatskolas klases (1.-9.klase) Direktore Lidija Peipiņa Direktora vietniece Nonna Stepanko
2009.g. Randenes pamatskola pāriet Daugavpils novada pašvaldības pārvaldījumā Direktore Lidija Peipiņa Direktora vietniece Nonna Stepanko

Atjaunināts