Administrācija un skolotāji

N.p.k. Vārds, Uzvārds Amats
Pedagoģiskie darbinieki
 1. Anna Vaidere vadītāja
 2. Vita Naklonova metodiķe
3. Tatjana Zviceviča mūzikas skolotāja
4. Jūlija Ņikitina logopēde
5. Jeļena Cirša Skolotāja latviešu 5, 6 gadīgo bērnu grupā
6. Nataļja Ivanova Skolotāja bilingvālajā 2, 3 gadīgo bērnu grupā
7. Anna Jegorova Skolotāja latviešu 1,5-2 gadīgo bērnu grupā un bilingvālajā 1,5-2 gadīgo bērnu grupā
8. Ņina Ļipina Skolotāja bilingvālajā 3, 5 gadīgo bērnu grupā
9. Tatjana Rušeniece Skolotāja bilingvālajā 4 gadīgo bērnu grupā
10. Elvīra Švilpa Skolotāja bilingvālajā 6 gadīgo bērnu grupā
11. Larisa Vansoviča Skolotāja bilingvālajā 1,5-2 gadīgo bērnu grupā
12. Oksana Tjušina Skolotāja bilingvālajā 3, 5 gadīgo bērnu grupā un bilingvālajā 6 gadīgo bērnu grupā un latviešu 5, 6 gadīgo bērnu grupā
13. Dace Mukāne Skolotāja latviešu 3, 4 gadīgo bērnu grupā
14. Alla Bondare Skolotāja latviešu 5, 6 gadīgo bērnu grupā
15. Irina Ļaha Skolotāja latviešu 1,5-2 gadīgo bērnu grupā
16. Marija Daņiļeviča Skolotāja bilingvālajā 2, 3 gadīgo bērnu grupā
17. Olga Popikova Skolotāja bilingvālajā 4 gadīgo bērnu grupā un latviešu 3, 4 gadīgo bērnu grupā
Tehniskie darbinieki
1. Jeļena Samijlovska Saimniecības pārzinis
2. Irina Pavlovich Medmāsa
3. Dace Bogomola Lietvede
4. Taisija Jegorova Pavārs
5. Valentīna Varfolomejeva Pavārs
6. Veneranda Bule Skolotāja palīgs latviešu 5, 6 gadīgo bērnu grupā
7. Olga Gauka Skolotāja palīgs bilingvālajā 3, 5 gadīgo bērnu grupā
8. Ināra Ģiņeviča Skolotāja palīgs latviešu 3, 4 gadīgo bērnu grupā
9. Jeļena Petrjašova Skolotāja palīgs bilingvālajā 6 gadīgo bērnu grupā
10. Tatjana Jermaloviča Skolotāja palīgs bilingvālajā 2, 3 gadīgo bērnu grupā
11. Agnese Šiļina Skolotāja palīgs bilingvālajā 1,5-2 gadīgo bērnu grupā
12. Olga Trofimova Skolotāja palīgs bilingvālajā 4 gadīgo bērnu grupā
13. Gaļina Jeromenoka Skolotāja palīgs latviešu 1,5-2 gadīgo bērnu grupā
14. Ņina Kapustina Veļas mazgātāja
15. Anastasia Kukhalskaya Aukle (nakts aukle)
16. Ludmila Konstantinova Virtuves strādnieks
17. Taisija Vahruševa Aukle (nakts aukle)
18. Ināra Baibakova Sētnieks
19. Regīna Siņicina Apkopēja
20. Nadežda Konoreva Apkopēja
21. Andrejs Golubs Remontstrādnieks

Atjaunināts