Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Pirmsskolas izglītības programma 01011111 Nr. V-4012
izsniegta
16.02.2011
2 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 01015511 Nr. V-4014
izsniegta
16.02.2011
3 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011121 Nr. V-5588
izsniegta
03.10.2012
4 Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem 01015521 Nr. V-5589
izsniegta
03.10.2012

Atjaunināts