Sākusies Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotā renovācija

Projekta „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojuma pieejamības paaugstināšana” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13IPIA/VRAA/007) ietvaros ir sākusies Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija.

Finansējuma saņēmējs: Daugavpils novada dome

Projekta attiecināmās izmaksas – EUR  5 743 630,69

Finansējums:
– 64,57% Eiropas reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums
– 3% Valsts budžeta dotācija
– 32,43% Daugavpils novada  domes līdzfinansējums

Būvdarbus veic: SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība”
Būvuzraudzību veic: Pilnsabiedrība  „IN PRO”
Autoruzraudzību veic: SIA  „BELSS”
Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršotās renovācijas kopējās izmaksas sastāda EUR 1 407325,47 (ar PVN)

Skolas ēkas renovācijā tiks veikti darbi:
– skolas ēkas ārsienu (fasāžu) siltināšana un sienu bloku šuvju renovācija;
– jumta siltināšana ēkai, kurā
izvietotas pirmskolas izglītības grupiņas;
– ūdens apgādes un kanalizācijas iekštīklu nomaiņa;
– siltumapgādes tīklu renovācija un apsildes virsmu nomaiņa, ierīkojot
siltumregulējošos radiatorus;
– siltumapmaiņas mezgla renovēšana, ierīkojot automātiskos  siltumregulatorus;
– skolas ēkas jumta renovācija;
– sanitārtehnisko telpu (dušas, tualetes) renovācija;
– skolēnu garderobes renovācija;
– skolas ēdnīcas, virtuves, palīgtelpu
renovācija un ēdnīcas aprīkojuma un iekārtu nomaiņa;
– papildus telpas ierīkošana pirmskolas izglītības grupiņām;
– sporta zāles remonts;
– mācību telpu un atpūtas telpu remonts;
– ugunsdrošības signalizācijas un apziņošanas sistēmas ierīkošana pirmskolas
izglītības grupiņu telpās;
– apsardzes signalizācijas un videonovērošanas ierīkošana skolas telpās un
teritorijā.

Skolas ēkas renovācijas rezultātā:
– skolas telpas kļūs mājīgākas, siltākas;
– uzlabosies izglītojamo drošība skolas telpās un teritorijā;
– pirmskolas izglītības grupiņas iegūs papildus telpas.

Galvenais ko sagaida skolas kolektīvs, lai pēc renovācijas uzlabotos mācību telpu funkcionalitāte un mācību procesa nodrošināšanas kvalitāte kā arī varētu ietaupīt finanšu līdzekļus par patērētajiem energoresursiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *