Administrācija un skolotāji

Antoņina Redkova – skolas direktore
Elvīra Semjonova – direktora vietniece izglītības jomā

Skolas skolotāji

1. Irēna Afanaseviča Latviešu valodas un literatūras skolotāja
2. Santa Belousova Vizuālās mākslas skolotāja
3. Biruta Ivanova Latvijas vēstures, pasaules vēstures, kulturoloģijas, ekonomikas un Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
4. Boriss Jastrebovs Sporta skolotājs
5. Tamāra Kāposta Sociālo zinību skolotāja
6. Olga Keiviša Sākumskolas skolotāja
7. Nikolajs Keivišs Tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotājs
8. Oksana Klimanska Mūzikas skolotāja
9. Liāna Korabļova Krievu valodas un literatūras skolotāja
10. Tatjana Lebede Mājturības un tehnoloģiju (meitenēm), mājsaimniecības, ķīmijas un bioloģijas skolotāja
11. Gaļina Mizere Sākumskolas un matemātikas skolotāja
12. Zoja Popadina Angļu valodas skolotāja
13. Antoņina Redkova Latviešu valodas skolotāja vidusskolā
14. Elvīra Semjonova Fizikas skolotāja
15. Faina Semjonova Sākumskolas, krievu valodas (svešvalodas) skolotāja vidusskolā
16. Astrīda Skrinda Angļu valodas skolotāja
17. Iveta Staltmane Sporta skolotāja
18. Jeļena Staltmane Matemātikas un informātikas skolotāja
19. Zinaida Šuhametova Bioloģijas, ģeogrāfijas, veselības mācības, dabaszinību skolotāja
20. Ilona Vasiļjeva Bibliotēkas vadītāja, matemātikas skolotāja
21. Jeļena Zavadska Sākumskolas skolotāja
22. Marina Kažaronoka Lietvede, interešu izglītības skolotāja
23. Jeļena Andrule Interešu izglītības skolotāja
24. Anna Bohāne Interešu izglītības skolotāja
25. Jeļena Oļenina Pirmsskolas skolotāja
26. Jeļena Požarska Pirmsskolas skolotāja
27. Irina Volkova logopēde
28. Viktorija Bogdanova psiholoģe

Atjaunināts