Administrācija un skolotāji

Antoņina Redkova – skolas direktore
Elvīra Semjonova – direktora vietniece izglītības jomā

Skolas skolotāji

1. Irēna Afanaseviča Latviešu valodas un literatūras skolotāja
2. Anna Bohāne Interešu izglītības skolotāja
3. Inesa Dudarenoka Informātikas skolotāja
4. Mayya Gamarnik Skolotāja-logopēde
5. Nadežda Hetmane Angļu valodas skolotāja
6. Biruta Ivanova Vēstures, kulturoloģijas, ekonomikas skolotāja
7. Boriss Jastrebovs Sporta skolotājs
8. Marina Kažaronoka Vizuālās mākslas skolotāja
9. Tamāra Kāposta Vēstures, sociālo zinību skolotāja
10. Olga Keiviša Sākumskolas skolotāja
11. Nikolajs Keivišs Tehniskās grafikas, mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotājs
12. Oksana Klimanska Mūzikas skolotāja
13. Liāna Korabļova Krievu valodas un literatūras skolotāja
14. Tatjana Lebede Ķīmijas, bioloģijas, mājturības un tehnoloģiju (meitenēm) skolotāja
15. Jeļizaveta Mihailova Sākumskolas skolotāja
16. Gaļina Mizere Sākumskolas un matemātikas skolotāja
17. Jelena Oļeņina Pirmsskolas izglītības skolotāja
18. Jadviga Pomjalova Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja
19. Jeļena Požarska Pirmsskolas izglītības skolotāja
20. Antoņina Redkova Skolas direktore, latviešu valodas skolotāja
21. Elvīra Semjonova Skolas direktores vietniece, fizikas un matemātikas skolotāja
22. Faina Semjonova Sākumskolas un krievu valodas skolotāja
23. Tatjana Sorokina Angļu valodas skolotāja
24. Iveta Staltmane Sporta skolotāja
25. Ilona Vasiļjeva Matemātikas skolotāja, bibliotekāre
26. Jeļena Zavadska Sākumskolas skolotāja

Atjaunināts