Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 Nr. V_56
izsniegta
28.06.2010
Nr. 11427
24.05.2018
līdz
23.05.2024
2 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 Nr. V-2404
izsniegta
28.06.2010
Nr. 11248
24.05.2018
līdz
23.05.2024
3 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011121 Nr. V-6598
izsniegta
24.07.2013

Atjaunināts