Vēsture

Salienas vidusskola atrodas Daugavpils novada Salienas pagasta  teritorijā. Salienas pagasts atrodas Latgales dienviddaļā, pierobežas zonā..

Izziņa no Salienas arhīva liecina, ka līdz 1937.gadam pagastā darbojās 3 sākumskolas: Salienas valsts sākumskola, pirmā Lielbornes pagasta sākumskola un pirmā Salienas pagasta sākumskola. Salienas valsts sākumskola atradās Vecsalienā, Lielbornes pagasta sākumskola – Lielbornē. 1934. gadā Salienas zemnieki sūtīja savu delegaciju uz Rīgu pie Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa ar lūgumu uzcelt pagastā skolu.

Prezidents pats personīgi ieradās Salienā, lai novērtētu vietu, kur celt skolu.

3 km attālumā no Salienas pagasta mājas tika celta jauna skolas ēka, kuru bija paredzēts pabeigt 1937.gada rudenī. Uz turieni plānoja pārvietot arī valsts sākumskolu no Vecsaliena.  1937. gada rudenī tika atverta jauna Salienas skola. Skolā bija 4 klases. Pirmais skolas pārzinis bija Peteris Grave. Kārlis Ulmanis nepiedalījās skolas atklāšanā, bet nodeva skolas direktoram Pēterim Gravem skolas karogu.

No 1937. gada līdz 1940.gadam mācības notika latviešu valodā.

1941. gadā skola pārgāja uz krievu mācībvalodu. Otrā pasaules kara laikā skolā bija vācu hospitālis. Pēc kara skolā bija septiņas  klases.

Kopš 1956. gada skola tika reorganizēta par vidusskolu.

1959. gadā bija pirmā vidusskolas izlaiduma balle, vidusskolu pabeidza 22 absolventi.

Skolai ir 3 stāvi. Jaunā skolas ēka tika piebūvēta pie vecās 1975. gadā. 2007. gadā tika veikta skolas piebūves renovācija.

Salienas skolas darbības laikā šeit  strādāja 215 skolotāji.

2012.gada rudenī Salienas vidusskola svinēja savu 75. gadadienu. Pašlaik skolā strādā 20 pedagogi, no tiem 5 ir skolas absolventi.   Salienas vidusskola ir vienīgā vidusskola  piecu  pagastu teritorijā.

Skolēnu spēju  attīstīšanai, profesionālajai ievirzei skolā tiek īstenotas dažādas interešu izglītības programmas, darbojas teātra pulciņš, lietišķās un vizuālās mākslas pulciņš, mūsdienu deju pulciņš, divi sporta deju pulciņi, vides pulciņš, novadpētniecības pulciņš, divi kori. Skola cieši sadarbojas ar Salienas pagasta kultūras namu. Skolas kolektīvs lielu uzmanību pievērš jaunu interaktīvu tehnoloģiju ieviešanai mācību procesā.

2013./2014. mācību gadā skola īsteno ESF projektu „Salienas vidusskolas vienkāršotā renovācija”.

SKOLAS PĀRZIŅI UN DIREKTORI

1937.g. – 1941.g. Pēteris Grave
1941.g. – 1944.g. Alma Ozoliņa
1944.g. – 1946.g. Augusts Dvoreckis,
Vasilijs Kargins,
Paula Krukovska
1946.g. – 1947.g. Vasīlijs Bulankovs
1947.g. – 1950.g. Aleksandrs Sorokins
1950.g. – 1954.g. Dmitrijs Fedosejenkovs
10.08.1954. – 22.08.1956. Jemeljans Krauklis
22.08.1956. – 01.07.1960. Ivans Morozovs
01.07.1960. – 18.06.1962. Sergejs Vavilovs
18.06.1962. – 01.10.1985. Ivans Morozovs
25.10.1985. – 29.06.2001. Rišards Jermaļonoks
30.06.2001. – 30.11.2011. Elvīra Semjonova
01.12.2012. – pašlaik Antoņina Redkova

Atjaunināts