Silenes pamatskola

 
Silenes pamatskolas mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2020. gada 1. septembri
 

Adrese – Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470
Direktore – Tatjana Klopova: +371 65439368
e-pasts: silenes.skola@skrudaliena.lv

Sekretāre: +371 65439367

Buklets 2015

Atjaunināts