Administrācija un skolotāji

Direktore – Tatjana Klopova
Saimniecības vadītāja; – Lūcija Voitkeviča

Skolotāji:

Olita Pereca mūzikas skolotāja
Viktorija Seškovska angļu valodas skolotāja
Oļesja Soboļevska vēstures un sociālzinību skolotājs
Lūcija Livmane-Trubiņa matemātikas, fizikas skolotāja
Aleksandrs Puzirevskis sporta, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Tatjana Domuļeva pirmsskolas un sākumskolas skolotāja
Diāna Krasiļnikova pirmsskolas skolotāja
Tatjana Bojaruneca sākumskolas, dabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāja
Oksana Andrule vizuālās mākslas skolotāja
Alevtina Mihailova interešu izglītības skolotāja
Jeļena Safonova latviešu valodas un literatūras ,krievu valodas skolotāja
Lūcija Voitkeviča ķīmijas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Marianna Marenkova pirmsskolas skolotāja

 

Tehniskie darbinieki:

 • Lūcija Voitkeviča – saimniecības pārzine
 • Tatjana Jevsejeva – medmāsa
 • Veronika Čapule – skolotāja palīgs
 • Marina Belousova – apkopēja
 • Alina Brice-Voronova – apkopēja
 • Olga Andrule – apkopēja
 • Galina Galigina – apkopēja
 • Ņina Maskaļonoka – pavāre
 • Žanna Geiko– virtuves strādniece
 • Valentina Pučkova – sētniece
 • Vladimirs Maskaļonoks – kurinātājs
 • Aleksasndrs Potalujevs – kurinātājs
 • Valērijs Prokofjevs – kurinātājs
 • Viktors Nedveds – remontstrādnieks

Atjaunināts