Administrācija un skolotāji

Direktore – Tatjana Klopova
Saimniecības vadītāja; – Lūcija Voitkeviča

Skolotāji:

Tatjana Klopova krievu valodas skolotāja
Anna Stankeviča mūzikas skolotāja
Tatjana Borska angļu valodas skolotāja
Aļona Rižakova Latvijas un pasaules vēsture, sociālzinību skolotāja
Olga Čebajeva matemātikas skolotāja
Aleksandrs Puzirevskis sporta un veselības, sporta, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Tatjana Domuļeva pirmsskolas un sākumskolas skolotāja
Diāna Krasiļnikova pirmsskolas skolotāja
Tatjana Bojaruneca sākumskolas, dabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāja
Oksana Andrule vizuālās mākslas skolotāja
Alevtina Mihailova interešu izglītības skolotāja
Jeļena Safonova latviešu valodas un literatūras ,krievu valodas, informātikas skolotāja
Lūcija Voitkeviča ķīmijas, dizaina un tehnoloģiju, mājturības un tehnoloģiju ,fizikas skolotāja

 

Tehniskie darbinieki:

 • Lūcija Voitkeviča – saimniecības pārzine
 • Tatjana Jevsejeva – medmāsa
 • Veronika Čapule – skolotāja palīgs
 • Marina Belousova – apkopēja
 • Alina Brice-Voronova – apkopēja
 • Olga Andrule – apkopēja
 • Galina Galigina – apkopēja
 • Ņina Maskaļonoka – pavāre
 • Žanna Geiko– virtuves strādniece
 • Valentina Pučkova – sētniece
 • Vladimirs Maskaļonoks – kurinātājs
 • Aleksasndrs Potalujevs – kurinātājs
 • Valērijs Prokofjevs – kurinātājs
 • Viktors Nedveds – remontstrādnieks

Atjaunināts