Administrācija un skolotāji

Direktore – Tatjana Klopova
Saimniecības vadītāja; – Lūcija Voitkeviča

Skolotāji:

Rozālija Almakajeva mūzikas skolotāja
Alla Mihailova angļu valodas skolotāja
Eleonora Griškjāne fizikas, informātikas skolotāja
Tamāra Kāposta vēstures, krievu valodas skolotāja
Lūcija Livmane-Trubiņa matemātikas skolotāja
Aleksandrs Puzirevskis sporta, mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Tatjana Domuļeva pirmsskolas un sākumskolas skolotāja
Diāna Krasiļnikova pirmsskolas skolotāja
Tatjana Bojaruneca sākumskolas, dabaszinību, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotāja
Oksana Andrule vizuālās mākslas skolotāja
Alevtina Mihailova interešu izglītības skolotāja
Jeļena Andrule interešu izglītības skolotāja
Jeļena Safonova latviešu valodas un literatūras skolotāja
Lūcija Voitkeviča ķīmijas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Tehniskie darbinieki:

 • Lūcija Voitkeviča – saimniecības pārzine
 • Eleonora Griškjāne – lietvedības sekretāre
 • Tatjana Jevsejeva – medmāsa
 • Veronika Čapule – skolotāja palīgs
 • Tatjana Laščenkova – apkopēja
 • Marina Belousova – apkopēja
 • Alina Brice-Voronova – apkopēja
 • Olga Andrule – apkopēja
 • Galina Galigina – apkopēja
 • Ņina Maskaļonoka – pavāre
 • Ļubova Mitnika – virtuves strādniece
 • Valentina Pučkova – virtuves strādniece
 • Vladimirs Maskaļonoks – kurinātājs
 • Aleksasndrs Potalujevs – kurinātājs
 • Valērijs Prokofjevs – kurinātājs
 • Valērijs Prokofjevs – remontstrādnieks