Interešu izglītība

2019./2020. mācību gadā skolā piedāvā skolēniem sekojošas interešu izglītības programmas:

Programmas nosaukums Klase Skolotājs
Vokālais ansamblis 1.-4. Rozālija Almakajeva
Kora grupa 5.-9. Rozālija Almakajeva
Mūsdienu deju pulciņš 1.-7. Alevtīna Mihailova
Vizuālās mākslas pulciņš 1.-6. Oksana Andrule
Sporta spēļu pulciņš 1.-5. Aleksandrs Puzirevskis
Sporta spēļu pulciņš 6.-9. Aleksandrs Puzirevskis

 


Atjaunināts