Interešu izglītība

2018./2019. mācību gadā skolā piedāvā skolēniem sekojošas interešu izglītības programmas:

Programmas nosaukums Klase Skolotājs
Vokālais ansamblis 1.-4. Rozālija Almakajeva
Kora grupa 5.-9. Rozālija Almakajeva
Mūsdienu deju pulciņš 1.-6. Alevtīna Mihailova, Jeļena Andrule
Vizuālās mākslas pulciņš 1.-6. Oksana Andrule
Sporta spēļu pulciņš 1.-5. Aleksandrs Puzirevskis
Sporta spēļu pulciņš 6.-9. Aleksandrs Puzirevskis
Leļļu teātris 1.-4. Diāna Krasiļņikova