Interešu izglītība

2020./2021. mācību gadā skolā piedāvā skolēniem sekojošas interešu izglītības programmas:

Programmas nosaukums Klase Skolotājs
Vokālais ansamblis 1.-7. Anna Stankeviča
Kora grupa 6.-8. Anna Stankeviča
Mūsdienu deju pulciņš 3.-9. Alevtīna Mihailova
Vizuālās mākslas pulciņš 1.-6. Oksana Andrule
Sporta spēļu pulciņš 1.-5. Aleksandrs Puzirevskis
Sporta spēļu pulciņš 6.-9. Aleksandrs Puzirevskis
Leļļu teātris 1.-4. Diāna Krasiļņikova


Atjaunināts