Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Pamatizglītības programma 21011111 Nr. V_160
izsniegta
28.11.2011
Nr. 8211
15.04.2014
līdz
26.02.2020
2 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 Nr. V_387
izsniegta
04.11.2016
Nr. 10732
07.06.2017
līdz
26.02.2020
3 Pirmsskolas izglītības programma 01011111 Nr. V-4914
izsniegta
28.11.2011

Atjaunināts