Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Pamatizglītības programma 21011111 Nr. V_160
izsniegta
28.11.2011
Nr. 12949
30.03.2020
līdz
29.03.2026
2 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 Nr. V_387
izsniegta
04.11.2016
Nr. 12950
30.03.2020
līdz
29.03.2026
3 Pirmsskolas izglītības programma 01011111 Nr. V-4914
izsniegta
28.11.2011

Atjaunināts