Vēsture

1900.-1910.gads – Ilūkstes apriņķī Borovkas pagasta skolas dibināšana.
1918.gads – skola vienā ēkā strādāja četras skolas: latviešu, ebreju, krievu, poļu.
1931.gads – skolu pārdēvēja par Silenes valsts pamatskolu.
1982.gads – uzcelta jaunā ēka, skola funkcionē kā vidusskola.
2003.gads – reorganizēta par pamatskolu.

silene_ieskats_vesture

Atjaunināts