Silenes pamatskolā tiek īstenots radošo un atraktīvu aktivitāšu projekts „EMIM” („Emocijas-māksla-improvizācija-mūzika”)

Šoruden Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izvērtēja Silenes pamatskolas pašparvaldes līderu iesniegto “Labbūtības ceļakartes” radošo un atraktīvu aktivitāšu projektu „EMIM” („Emocijas-māksla-improvizācija-mūzika”) un apstiprināja to īstenošanu, piešķirot 1000 EUR finansējumu.

Projekts “EMIM” ir viens no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) administrētiem projektiem konkursā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un notiek Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros.

Līdz decembra beigām projektā ietvaros pašpārvaldes līderi īstenos “Labbūtības ceļakarti” jeb praktisku aktivitāšu kopumu skolas kopienas psihoemocionālās veselības uzlabošanai. Skolā notiks radoši un atraktīvi pasākumi, kas palīdzēs skolēniem uzlabot savu psihoemocionālo labsajūtu.

Projekta “EMIM” mērķis ir attīstīt sociāli emocionālās prasmes un mācēt izvilkt savas emocijas, izpaust tās ar mākslas, mūzikas un improvizācijas palīdzību, pazīt un valdīt tās, pilnveidojot ikdienā.

Caur radošu procesu un radošumu mākslā, caur mūziku un improvizācijas elementiem ar fantāziju izpausmi atraktīvas projekta „EMIM” („Emocijas-māksla-improvizācija-mūzika”) aktivitātes palīdzēs mums apzināt un izvilkt no sevis gan pozitīvas, gan negatīvas emocijas, izpaust tās un kontrolēt, kā arī atbilstoši reaģēt uz savām un citu emocijām. Rezultātā tas palīdzēs pārvarēt ikdienas stresu, trauksmes izjūtu, apzināt savu potenciālu, kā arī attīstīt pašregulācijas prasmi, perspektīvā uzlabojot gan savu labsajūtu, gan savu garīgo un emocionālo veselību.

Projekta tieša mērķauditorija ir 46 skolēni 8-14 gadu vecumā, kuri mācas Silenes pamatskolā, kā arī skolotāji un skolēnu vecāki. Kopumā piesaistīt projektā plānots līdz 80 dalībniekiem.

Ieskats projekta aktivitātēs – organizējot un piedaloties četrās nodarbībās „Dusmu izpausmju un stresa mazināšanas laboratorijā” psihologa vadībā, mums veidosies izpratne par emocijām un jūtām. Tiks mācīta jūtu un emociju atpazīšana, apgūtas prasmes izvilkt jūtas un atlaist spriedzi, izpaust emocijas un pārvaldīt tās, dots priekšstats, kā un ar kādiem vingrinājumiem var mazināt stresu. Tiks trenēti ieradumi, kā pārvaldīt stresu un dusmas, izpaust un kontrolēt savas emocijas un uzvedību, relaksēties, pateikt citiem labus vārdus.

Radošajā darbnīcā „Jūtas un emocijas ar krāsām” tiks mācīts, kā izmantot krāsas un mūziku stresa mazināšanai, lai attīstītu prasmi pārvaldīt savas emocijas un uzlabot savu pašsajūtu.

“Koka cilvēciņu veidošana un krāsošana” darbnīcā veidoti darbi rezultātā palīdzēs speciālistam-psihologam ne tikai skolēniem apzināt savas emocijas, bet paskaidrot arī vecākiem viņu bērnu jūtas, pārdzīvojumus un emocionālo izpausmi.

Mēs, Silenes pamatskolas skolēni, projekta gaitā apgūsim prasmi apzināt un paust savas emocijas citādāk.

Turpmāk skolā tiks rīkotas meistarklases ar mākslas un mūzikas terapijas elementiem.

Par labu skolas tradīciju kļūst dusmu izlāde ar krāsām un koku figūriņām, vingrošanas rīti stresa mazināšanai un prāta un ķermeņa nomierināšanai, relaksējošās nodarbības, kurās turpināsim apgūt dažādas relaksācijas tehnikas.

Spēlēsim projekta laikā iegādātas spēles: “Jūtas. Sajūtas. Emocijas”, “Motivācija. Vērtības. Vajadzības”, „Dusmu kontroles spēle”, „Pasaki sev. Pasaki citiem”. Izmantosim to kā atbalstu un palīgrīku dažādām aktivitātēm un nodarbībām.

Atālinātajā mācību laikā saasinājās mūsu skolas skolēnu emocionālā stāvokļa problēmas. Bija jāatrod kāds risinājums pārvarēt tās. Mums bija svarīgi atrast risinājumu un instrumentus, kā varētu “izlādēties un ielādēties”, piepildīt sevi garīgi, izvilkt no sevis emocijas gan pozitīvas, gan negatīvas, apzināt un valdīt tās, kā arī pārvarēt emocionālas grūtības. Tāpēc piedalījamies projektu konkursā un esam gandarīti, ka tagad varam realizēt savu “Labbutības ceļakarti”.

Īpašs paredzamais ieguvums ilgtermiņā būs tas, ka pratīsim apzināt un izvilkt no sevis gan pozitīvas, gan negatīvas emocijas, izpaust tās un kontrolēt, kā arī atbilstoši reaģēt uz savām un citu emocijām. Spēsim pārvarēt nepatīkamas situācijas un mainīt savu skata punktu.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *