Skolēnus aicina radoši izpausties par klimata pārmaiņām (papildināts ar video)

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija sadarbībā ar biedrību “Višķu attīstībai” rīko vizuālās mākslas konkursu “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?”, kurā piedalīties aicina novada izglītības iestāžu 1.-12. klašu audzēkņus.

Konkursa mērķis ir pievērst bērnu un jauniešu uzmanību tam, kā klimata pārmaiņas ietekmē ikdienas dzīvi, motivēt bērnus aizdomāties par apkārtējo vidi, dabas vērtībām, to saudzēšanu nozīmi cilvēku dzīvē, kā arī veicināt bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā atklāt savas sajūtas pret apkārtējo vidi, stiprinot lokālo patriotismu un līdzatbildību apkārtējās vides aizsardzībā.

Konkursa dalībnieki aicināti veidot vizuālās mākslas darbus jebkurā tehnikā (zīmējums, gleznojums, grafika u.c.) uz A3 formāta papīra lapas. Darbam jābūt horizontāli veidotam. Katrs skolēns var iesniegt vienu darbu.

Darbu tēmas:

  • “Piesārņojuma ietekme uz vidi un cilvēku veselību”;
  • “Sabiedrības loma un iesaistīšana klimata pārmaiņu seku mazināšanā”;
  • “Cilvēku darbības ietekme uz klimata pārmaiņām”;
  • “Klimata pārmaiņas – ko ES varu darīt?”;

Darbi jāiesniedz līdz 20. decembrim Augšdaugavas novada pašvaldībai klātienē slēgtā aploksnē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā vai sūtot pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401. Uz aploksnes jānorāda informācija “Vizuālās mākslas konkursam “Klimata pārmaiņas- ko ES varu darīt?””.

Vērtēta tiks atbilstība tēmai un nolikuma prasībām, izpildījuma kvalitāte, oriģinalitāte.

Labāko darbu autori saņems vērtīgas balvas. Visi konkursa darbi tiks publicēti virtuālajā izstādē Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē, pašvaldības “Facebook” lapā un “Facebook” lapā “Vēsturiski piesārņotās vietas sanācija Višķos”.

Konkurss tiek rīkots Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros.

Nolikums

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *