Skolotāju aktivitātes Rudens brīvdienās

Skolēnu brīvdienās 28. oktobrī Vaboles vidusskolā viesojās Bauskas novada Mežotnes pamatskolas skolotāji un tehniskais personāls. Mežotnes pamatskolas kolēģi vēlējās uzzināt, kā dzīvo un strādā lauku skolas citos novados. Ciemiņi tika iepazīstināti ar skolas telpām, renovēto sākumskolas ēku. Skolas administrācija pastāstīja par sasniegumiem un problēmām gan macību, gan ārpusstundu darbā. Īpaši Mežotnes kolēģus interesēja skolēnu mācību uzņēmumu darbība, jo viņu skolā SMU programma netiek īstenota. Ļoti atzinīgi tika novertēta arī iespēja skolēniem iesaistīties komerczinību programmā „Esi līderis!”.

Brīvdienās skolā tika organizētas apspriedes un izglītojošas nodarbības:
* I.Litiņa stāstīja par globālās izglītības tendencēm pasaulē un vadīja nodarbību par tēmu “Emigrācija”, kā arī iepazīstināja skolotājus ar metodisku materiālu: “Attīstības globālās izglītības materiālu PORTFOLIO” un ar IAC piedāvātajiem materiāliem stundām.
* Skolas māsa V. Gadzāne vadīja pedagogu apmācības neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, aktualizējot jaunākās medicīnas tendences.
* Skolotāja K. Bagijeva iepazīstināja priekšmeta “Datorika” aprobācijas procesā iegūto informāciju par to kā interneta vidē iespējams veidot interaktīvus testus un atrast dažādus digitālus mācību resursus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *