Skolotāju dienā pasniegtas Pateicības 30 pedagogiem

Katra oktobra pirmajā svētdienā, šogad 5.oktobrī, Latvijā tiek svinēta Skolotāju diena. Par godu šīs cildenās profesijas pārstāvjiem Daugavpils novada Kultūras centrā uz svinīgo pasākumu pulcējās novada izglītības iestāžu darbinieki.

Svētku uzrunas teica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša.

Šogad Daugavpils novada skolās mācības uzsāka 1620 skolēni, izglītības iestādēs strādā 312 pedagogi. Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša ir īpaši gandarīta par jaunajiem pedagogiem, kuri savas darba gaitas novadā uzsākuši šajā mācību gadā.

Tā, jaunie pedagogi kopš septembra strādā Zemgales, Salienas un Špoģu vidusskolā, Medumu un Skrudalienas pamatskolā, kā arī Medumu internātpamatskolā un Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē.

Svinīgā pasākuma laikā Daugavpils novada Pateicības par ilggadējo darbu Daugavpils novada skolēnu izglītības un radošā potenciāla attīstīšanā tika pasniegtas 20 pedagogiem. Viņu vidū ir tie, kuri darbam skolā veltījuši 25, 30, 35, 40 un 45 savas dzīves gadus. Savukārt, Pateicības par ilggadējo darbu skolvadībā saņēma 6 Daugavpils novada pedagogi. Pateicību saņēmēju vidū bija arī 4 skolotāji, kuri šajā mācību gadā aiziet pelnītā atpūtā.

Jau divdesmito gadu viena no lielākajām bankām-Svedbanka, sadarbībā ar novada izglītības pārvaldēm, apbalvo Latvijas pašvaldību labākos pedagogus, ar mērķi apliecināt skolotāja profesijas nozīmi un dot savu ieguldījumu izglītības attīstības veicināšanā. Arī šis rudens nav izņēmums. Svētku dienā Swedbank balvas tika pasniegtas Kalupes pamatskolas latviešu valodas skolotājai, direktores vietniecei mācību darbā – Irēnai Mukānei par sasniegumiem mācību un interešu izglītības darbā un iekļaujošās izglītības veicināšanu. Otrā Swedbank balva šogad aizceļoja uz Sventes vidusskolu un tika pasniegta tās direktoram Aleksandram Sibircevam par rezultatīvu darbu skolvadībā, augstiem sasniegumiem mācību un interešu izglītībā.

Latvijas izglītības un zinātnes arodbiedrības Atzinības raksti tika pasniegti Vaboles vidusskolas direktores vietniecei izglītības jomā Ingrīdai Litiņai par ieguldīto darbu arodbiedrības pirmorganizācijas saglabāšanā un biedru interešu aizstāvībā, Birznieku pamatskolas direktoram Pāvelam Vaģelam un Naujenes pamatskolas direktoram Pāvelam Brovkinam par ieguldījumu darba vides uzlabošanā un sadarbību ar arodbiedrību.

Svētku koncertā ar priekšnesumiem skolotājus priecēja paši mazākie – pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, kā arī Daugavpils novada skolu absolventi.

Svētku pasākuma noslēgumā Špoģu vidusskolas direktors Jānis Belkovskis novada skolu direktoru vārdā pasniedza ziedus novada domes vadībai un Izglītības pārvaldes kolektīvam.

Foto galerija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *