Špoģu vidusskola

 
Kārtība, kādā tiek organizēts klātienes formas izglītības process Špoģu vidusskolā Covid – 19 epidemioloģiskās situācijas laikā
 


Adrese: Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481
e-pasts: spogu.vidusskola@viski.lv
tel./ fax.: 65426880
sekretāre: 65426881; mob.:25620822
direktores vietniece izglītības jomā: 65426882
medmāsa: 65426871

karogsHIMNA

Var daudzus ceļus iegūt, arī zaudēt,
Bet domās viens būs neparasti balts.
Vai abās ceļa malās sārto kļavu audzes,
Vai vējā trīsodamas skolas apses šalc.

Lai kādās dzīves tālēs neaizsniegtās
Mūs katru liktens līdzi aizvedīs,
Bet pirmais skolas sols un pirmais skolas valsis
Man vienmēr mūžam paliks atmiņā.

Nu atkal minu Špoģu skolas pakāpienus,
Un Dubnas vējš mani liegi noglāsta,
Un redzu skolas priekšā stalto bērzu audzes,
Kas mani sveicot aizved bērnībā.

Var daudzus ceļus iegūt, arī zaudēt,
Bet domās viens būs neparasti balts.
Šo ceļu tu man sāki, un paldies par to;
Šo ceļu dzīvē, kurā jādzīvo.

Atjaunināts