Administrācija un skolotāji

Direktore Ināra Ondzule
tel.: 65426880
Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs) Antra Dombrovska
tel.: 65426881
Direktora vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbs)   Anna Vasiļjeva
tel.: 65426881

Skolas skolotāji 2018./2019. mācību gadā

1. Dzintra Abarone Sākumskolas skolotāja
2. Daina Akote Matemātikas skolotāja
3. Dace Aleksejeva Pirmskolas skolotāja
4. Marta Bicāne Kristīgās mācības un ētikas skolotāja
5. Jānis Briška Latvijas un pasaule vēstures, politikas un tiesību, psiholoģijas skolotājs
6. Antra Dombrovska Kulturoloģijas, tehniskās grafikas, vizuālās mākslas skolotāja
7. Oksana Jefimova Pirmskolas skolotāja
8. Irīna Grebeža Krievu valodas un literatūras skolotāja
9. Iveta Grīne Bioloģijas, ģeogrāfijas, sociālo zinību, veselības mācības skolotāja
10. Valentīna Ivanova Latviešu valodas un literatūras skolotāja
11. Ingrīda Kolosovska Bibliotēkas vadītāja, pedagoga palīgs
12. Nataļja Laitāne Ķīmijas skolotāja
13. Iveta Lazareva Latviešu valodas un literatūras skolotāja
14. Irina Lazdāne Sākumskolas skolotāja
15. Nadežda Liepa Ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotāja
16. Guna Livdāne Dabaszinību un bioloģijas skolotāja
17. Inese Ļedovskaja Sporta skolotāja
18. Diāna Melāne Vācu un angļu valodas skolotāja
19. Ārija Mihailova Sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja
20. Aija Ozoliņa Mūzikas skolotāja
21. Sergejs Pavlovs Sporta skolotājs
22. Guna Pētersone Sākumskolas skolotāja
23. Ingrīda Poļegoško Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
24. Līga Saleniece Angļu valodas skolotāja
25. Anita Smane Pirmskolas skolotāja
26. Dainis Soms Fizikas ,mājturības un tehnoloģiju skolotājs
27. Edīte Strupā Sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja
28. Svetlana Surgutova Matemātikas skolotāja
29. Aloīda Suveizda Latviešu valodas un literatūras skolotāja
30. Jānis Suveizda Latvijas un pasaules vēstures, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotājs
31. Ņina Šakele Krievu valodas un literatūras skolotāja
32. Lilija Tipāne Matemātikas, ekonomikas skolotāja
33. Larija Trofimova Sākumskolas skolotāja
34. Imants Tučs Ķīmijas skolotājs
35. Marija Umbraško Sākumskolas skolotāja
36. Evelīna Velecka Skolotāja logopēde
37. Eva Vovka Angļu valodas skolotāja
38. Raisa Zdanovska Pirmskolas skolotāja
39. Andris Zeile Informātikas skolotājs

Atjaunināts