Administrācija un skolotāji

Direktore Ināra Ondzule
tel.: 65426880
29158017 (pers.)
inara.ondzule@viski.lv
Direktores vietniece izglītības jomā (mācību darbs) Antra Dombrovska
tel.: 65426882
Direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas darbs) Anna Vasiļjeva
Direktores vietnieks izglītības jomā (audzināšanas darbs) Jānis Briška

Skolas skolotāji 2019./2020. mācību gadā

1. Daina Akote Matemātikas skolotāja
2. Dace Aleksejeva Pirmskolas skolotāja
3. Marta Bicāne Kristīgās mācības un ētikas skolotāja
4. Jānis Briška Latvijas un pasaule vēstures, politikas un tiesību, psiholoģijas skolotājs
5. Antra Dombrovska Kulturoloģijas, tehniskās grafikas, vizuālās mākslas skolotāja
6. Oksana Jefimova Pirmskolas skolotāja
7. Irīna Grebeža Krievu valodas un literatūras skolotāja
8. Iveta Grīne Bioloģijas, ģeogrāfijas, sociālo zinību, veselības mācības skolotāja
9. Valentīna Ivanova Latviešu valodas un literatūras skolotāja
10. Ludmila Kārkliņa Angļu valodas skolotāja
11. 10.IIngrīda Kolosovska Bibliotēkas vadītāja, pedagoga palīgs
12. Nataļja Laitāne Ķīmijas skolotāja
13. Iveta Lazareva Latviešu valodas un literatūras skolotāja
14. Inese Ļedovskaja Sporta skolotāja
15. Diāna Griņoka Vācu un angļu valodas skolotāja
16. Ārija Mihailova Sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja
17. Naidjonova Maija Sākumskolas un dabaszinību skolotāja
18. Ināra Ondzule Vizuālā māksla
19. Aija Ozoliņa Mūzikas skolotāja
20. Sergejs Pavlovs Sporta skolotājs
21. Guna Pētersone Sākumskolas skolotāja
22. Ingrīda Poļegoško Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
23. Sandris Skarainis Angļu valodas skolotāja
24. Anita Smane Pirmskolas skolotāja
25. Dainis Soms Fizikas ,mājturības un tehnoloģiju skolotājs
26. Svetlana Surgutova Matemātikas skolotāja
27. Aloīda Suveizda Latviešu valodas un literatūras skolotāja
28. Jānis Suveizda Latvijas un pasaules vēstures, bioloģijas, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas skolotājs
29. Ņina Šakele Krievu valodas un literatūras skolotāja
30. Lilija Tipāne Matemātikas, ekonomikas skolotāja
31. Larija Trofimova Sākumskolas skolotāja
32. Imants Tučs Ķīmijas skolotājs
33. Marija Umbraško Sākumskolas skolotāja
34. Anna Vasiļjeva Bioloģijas skolotāja
35. Evelīna Velecka Skolotāja logopēde
36. Raisa Zdanovska Pirmskolas skolotāja
37. Andris Zeile Informātikas skolotājs

Atjaunināts