Iekšējie dokumenti

Kārtība, kādā tiek organizēts klātienes formas izglītības process Špoģu vidusskolā Covid–19 epidemioloģiskās situācijas laikā

Atjaunināts