Interešu izglītība

Špoģu vidusskolā īstenotās interešu izglītības programmas 2017./2018. mācību gadā

Špoģu vidusskolas No valsts mērķdotācijas finansēto interešu pulciņu darbošanās grafiks 2017./2018. mācību gads

Špoģu vidusskolas interešu pulciņu darbošanās grafiks 2017./2018. mācību gadā