Interešu izglītība

Skolā īstenotās interešu izglītības programmas 2018./2019. mācību gadā

ŠPOĢU VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU DARBOŠANĀS GRAFIKS 2018./2019.MĀCĪBU GADĀ

ŠPOĢU VIDUSSKOLAS NO VALSTS MĒRĶDOTĀCIJAS FINANSĒTO INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅU DARBOŠANĀS GRAFIKS 2018./2019. MĀCĪBU GADS

Atjaunināts