Interešu izglītība

ŠPOĢU VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU NODARBĪBU UN PULCIŅU NODARBĪBU GRAFIKS 2019./2020.M.G.

Atjaunināts