Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Pamatizglītības programma 21011111 Nr.
izsniegta
02.09.2009
Nr. 9626
07.12.2015
līdz
06.12.2021
2 Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121 Nr.
izsniegta
02.09.2009
Nr. 9627
07.12.2015
līdz
06.12.2021
3 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 Nr.
izsniegta
28.09.2010
Nr. 9647
21.12.2015
līdz
06.12.2021
4 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 Nr. V-87
izsniegta
02.09.2009
Nr. 9628
07.12.2015
līdz
06.12.2021
5 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015621 Nr. V-2954
izsniegta
28.09.2010
Nr. 9648
21.12.2015
līdz
06.12.2021
6 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811 Nr. V-4610
izsniegta
17.08.2011
Nr. 9649
21.12.2015
līdz
06.12.2021
7 Pirmsskolas izglītības programma 01011111 Nr. V-5477
izsniegta
05.09.2012
8 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015821 Nr. V-6534
izsniegta
26.06.2013
Nr. 9650
21.12.2015
līdz
06.12.2021