Klases un pirmsskolas grupu audzinātāji

Klases un pirmsskolas grupu audzinātāji 2018./2019. mācību gadā

1.a klase Dzintra Abarone
2.a klase Guna Pētersone
3.a klase Marija Umbraško
3.b klase Larija Trofimova
4.a klase Edīte Strupā
4.b klase Irina Lazdāne
5.a klase Lilija Tipāne
5.b klase Svetlana Surgutova
6.a klase Inese Ļedovskaja
6.b klase Irīna Grebeža
7.a klase Valentīna Ivanova
7.b klase Iveta Grīne
8.a klase Iveta Lazareva
8.b klase Ņina Šakele
9.a klase Daina Akote
9.b klase Sergejs Pavlovs
10.a klase Ārija Mihailova
11.a klase Aloīda Suveizda
12.a klase Jānis Suveizda
3-4 gadus vecu bērnu pirmskolas grupiņa „Bitītes” Dace Aleksejeva
3-4 gadus vecu bērnu pirmskolas grupiņa „Taurenīši” Oksana Jefimova
Piecgadīgo bērnu pirmskolas grupiņa „Sprīdīši” Raisa Zdanovska
Sešgadīgo bērnu pirmskolas grupiņa „Zvaniņi” Anita Smane

Atjaunināts