Klases un pirmsskolas grupu audzinātāji

Klašu audzinātāji un pirmsskolas grupu skolotāji 2019./2020. m.g.

Klase/grupa Audzinātāja/skolotāja
vārds, uzvārds
3.-4. gad.gr.“Taurenīši” Oksana Jefimova
3.-4. gad.gr. “Bitītes” Dace Aleksejeva
5. gad.gr. “Zvaniņi” Anita Smane
6. gad.gr. “Sprīdīsi” Raisa Zdanovska
1.a klase Ārija Mihailova
2.a klase Maija Naidjonova
3.a klase Guna Pētersone
4.a klase Marija Umbraško
4.b klase Larija Trofimova
5.a klase Aija Ozoliņa
5.b klase Larija Trofimova
6.a klase Lilija Tipāne
6.b klase Svetlana Surgutova
7.a klase Inese Ļedovskaja
7.b klase Irīna Grebeža
8.a klase Valentīna Ivanova
8.b klase Iveta Grīne
9.a klase Iveta Lazareva
9.b klase Ņina Šakele
10.a klase Daina Akote
11.a klase Andris Zeile
12.a klase Aloīda Suveizda

Atjaunināts