Klases un pirmsskolas grupu audzinātāji

KLAŠU AUDZINĀTĀJI UN PIRMSSKOLAS GRUPU SKOLOTĀJI 2020./2021. M.G.

1,5 – 2. gadi, grupa “Mārītes” – Jekaterina Zeile
3. gadi, grupa “Zvaniņi” – Anita Smane
4. gadi, grupa “Sprīdīsi” – Raisa Zdanovska
5. gadi, grupa “Taurenīši” – Oksana Jefimova
6. gadi, grupa “Bitītes” – Dace Aleksejeva
1.a klase – Guna Pētersone
2.a klase – Marija Umbraško
3.a klase – Ārija Mihailova
4.a klase – Natālija Šaršūne
5.a klase – Aloīda Suveizda
6.a klase – Ludmila Kārkliņa
6.b klase – Ingrīda Poļegoško
7.a klase – Aija Ozoliņa
7.b klase – Ingrīda Poļegoško
8.a klase – Lilija Tipāne
8.b klase – Svetlana Surgutova
9.a klase – Inese Ļedovskaja
9.b klase – Irīna Grebeža
10.a klase – Iveta Grīne
11.a klase – Iveta Lazareva
12.a klase – Daina Akote

Atjaunināts