Mācību darbs

MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTS 2019./2020.m.g. (latviešu plūsma)

MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTS 2019./2020.m.g. (mazākumtautību programma)

Individuālā darba (konsultāciju) ar izglītojamajiem norises grafiks 2019./2020.m.g.

Atjaunināts