Mācību darbs

Špoģu vidusskolas pamatizglītības programma (kods 21011111) MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTS 2021./2022.m.g.

Špoģu vidusskolas pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 210111210) MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTS 2021./2022.m.g.

Špoģu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31016011, 31011011) Mācību priekšmetu stundu saraksts 2021./2022.m.g.

Atjaunināts