Mācību darbs

Pamatizglītības programma 1.-9. klase

Vispārējās vidējās izglītības programma 10.-12. klase

Pamatizglītības mazākumtautību programma 3.-9. klase

Individuālā darba (konsultāciju) ar izglītojamajiem norises grafiks

Atjaunināts