Iekšējie dokumenti

Daugavpils novada sporta skolas nolikums

ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2017.-2021. gadam

Iekšējās kārtības noteikumi

Daugavpils novada sporta skola 2015. gadā

Atjaunināts