Nīcgales pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

 
Mācību procesa organizēšanas ar 2021.gada 1.septembri kārtība
 


Adrese: Daugavas iela 4, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5463
e-pasts: pii_spriditis@nicgale.lv
Tel.: 20278400

Veltījums Nīcgales mazajiem „Sprīdīšiem”.
Bērns ar Sprīdīša ziņkārām acīm,
Spēku smēlies no Lielā akmens,
Nīcgales mežā, kas vareni stāv
Vēstīdams visiem nostāstus, teikas.
Sapņus palaid Daugavas viļņos
Ilgas neslēp zem sūnainās takas,
Veldzi un dzidrumu pasmel no akas
Ticību baznīcas takās rod
Smaidu zilajām debesīm dod!
Bērns ar Sprīdīša ziņkārām acīm.
Kā tu Dzimtenes tālumos skaties?

Skolotāja Daina Mazure

Nīcgales  pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” mērķis:
ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas gūst pieredzi par apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā. Pirmsskolas izglītībā tiek nodrošināts vienots audzināšanas un mācību process, kurā praktiskā darbībā bērns apgūst zināšanas un pamatprasmes mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido ieradumus, kas balstīti vērtībās.

Mēs lepojamies:

 • Ar zinātkāriem, atjautīgiem un gudriem bērniem.
 • Ar mīļu, radošu kolektīvu.
 • Ar to, ka mūs atbalsta Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Izglītības pārvalde, Nīcgales pagasta pārvalde, Nīcgales Tautas nams, Nīcgales Tautas bibliotēka.
 • Ar atsaucīgiem vecākiem.
 • Ar to, ka mūsu iestādi apmeklē bērni no kaimiņu pagastiem.
 • Ar to, ka iestādes kolektīvs izkopj un attīsta paaudzēs veidojušās tradīcijas:
  1. Zinību diena.
  2. Ražas svētki
  3. Skolotāju diena.
  4. Latvijas dzimšanas dienas svinības
  5. Ziemassvētku sagaidīšana
  6. Lieldienu svinēšana.
  7. Mātes dienai veltīts koncerts.
  8. Izlaidums

Nīcgales PII „Sprīdītis” šodien:

 • Iestāde pašreizējās telpās atrodas no 1995. gada 2. janvāra.
 • NPII strādā pēc vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (IKVD vispārējās izglītības programmas licences Nr. V-5541, izsniegta 2012.gada 27.septembrī, kods 01011111)
 • 2020./2021. mācību gadā izglītības iestādē darbojas divas grupas, kuras apmeklē 23 bērni vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem.
 • Mācību procesu nodrošina 5 pedagogi, darbojas divi interešu izglītības pulciņi.
 • Iestādes sekmīgu darbību palīdz nodrošināt 5 tehniskā personāla darbinieki.
 • Iestādes darba laiks no 8.00 līdz 18.00.
 • Iestāde atrodas Daugavpils novadā, Nīcgales pagastā, Daugavas ielā 4.
 • Iestādes vadītāja Iveta Guģe, kontakttālrunis 20278400.

Atjaunināts