Iekšējie dokumenti

Nīcgales pirmskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikums

Iesnieguma veidlapa PDF DOC

Mācību procesa organizēšanas ar 2020. gada 1. septembri kārtība

Atjaunināts