Sumina Augšdaugavas novada izglītības iestāžu skolēnus

Novembris ir Latvijas svētku mēnesis, kad pieminam Latvijas brīvības cīņas un svinam mūsu valsts proklamēšanas gadadienu. Šis ir arī laiks, kad godinām Latvijas iedzīvotājus. 2018. gada novembrī, sagaidot Latvijas simtgadi, tika aizsākta tradīcija “Goda diena” – godināt Augšdaugavas novada izglītības iestāžu skolēnus, kuri ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas un novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.

Šis gads turpinājis aicināt pielāgoties, izvērtēt, iegūt, apgūt jaunas iemaņas, apvienot dažbrīd šķietami neiespējamo. Noteikto ierobežojumu dēļ arī šogad skolēnus un skolotājus nedrīkstējām pulcināt vienuviet, lai pateiktu paldies! Bet tas netraucēja “Goda dienai” notikt citādāk – doties trīs dienu izbraukumā pa novada izglītības iestādēm, lai pieteiktajiem skolēniem pasniegtu novada Pateicības rakstus.

Droši var teikt, ka katrs skolotājs priecājas par ikvienu skolēnu. Taču īpašu prieku rada skolēni, kuri aizrautīgi, ieinteresēti izzina visu jauno, pielieto prasmes un zināšanas ne tikai mācību stundās, bet arī ārpusstundu nodarbībās, kā arī parāda un pārbauda savas spējas olimpiādēs, konkursos un projektos, pārstāvot skolu un novadu.

24. novembrī kopā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu devāmies sveikt un pasniegt Pateicības:

– Zemgales vidusskolas 10. klases skolniecei Jeļenai Goršentovai un 12. klases skolniecei Anastasijai Kuprijanovai;

– Silenes pamatskolas 9. klases skolniecei Evelīnai Kursītei;

– Salienas vidusskolas 9. klases skoleniecei Laimai Anančonokai un 12. klases skolniecei Veronikai Grigasei;

– Laucesas pamatskolas 5. klases skolniecei Violetai Žodžikai.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins pateicās skolotājiem un vecākiem par atbalstu ikdienā, skolēniem – par zinātkāri, aktivitāti un iesaistīšanos mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs, kā arī novēlēja turpmāk izdošanas un neatlaidību savu mērķu sasniegšanā, zināšanu pilnveidošanā un aktivitāti sabiedriskajā dzīvē.

25. novembrī kopā ar Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes vadītāju Janitu Zarakovsku devāmies sveikt un pasniegt Pateicības:

– Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 9. klases skolniecei Viktorijai Rāznai;

– Ilūkstes Raiņa vidusskolas 9. klases skolniecei Elīnai Gerasimovai un 12. klases skolniecei Egijai Tretjukai;

– Sventes vidusskolas 7. klases skolniekam Oskaram Saveļjevam un 12. klases skolniecei Viktorijai Ivanovai;

– Medumu speciālās pamatskolas 6. klases skolniekam Aleksejam Bernatovičam;

– Randenes pamatskolas 8. klases skolniecei Darjai Adahovskai.

Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska pateicās skolotājiem par zināšanu sniegšanu un atbalstu, skolēniem par labām un teicamām sekmēm, iesaistīšanos mācību un ārpusstundu aktivitātēs, kā arī novēlēja izdošanos turpmāk būt aktīviem, zinātkāriem un neatlaidīgiem savu mērķu sasniegšanā.

26. novembrī kopā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju Aizbaltu devāmies sveikt un pasniegt Pateicības:

– Vaboles vidusskolas 9. klases skolniekam Aivim Jankovskim un 12. klases skolniekam Mārtiņam Bruņeniekam;

– Kalupes pamatskolas 9. klases skolniecei Danielai Jaunošānei;

– Špoģu vidusskolas 9. klases skolniecei Annemarijai Panovskai un 12. klases skolniecei Elānai Gavrilovai;

– Lāču pamatskolas 8. klases skolniecei Alīnai Ļeonovai;

– Biķernieku pamatskolas 8. klases skolniekam Artjomam Sidorevičam;

– Naujenes pamatskolas 8. klases skolniekam Ņikitam Šiškinam.

Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts pateicās skolas kolektīvam par atbalstu, skolēniem par ieinteresētību mācību procesā, padziļinātu zināšanu apguvi, to pielietošanu ikdienas dzīvē, par aktivitāti ārpusstundu darbā, kā arī novēlēja neapstāties sevis pilnveidošanā, zināšanu krāšanā, to pielietošanā un virzīties uz savu mērķu sasniegšanu.

Katrs skolēns saņēma novada Pateicības rakstu un simbolisku dāvanu – krājkasīti ar latviešu rakstu zīmēm. Kāds tajā krās zināšanas un prasmes, cits – sapņus un ieceres, kāds ceļojums un draugus, bet kāds naudu savu vēlmju īstenošanai. Augšdaugavas novada pašvaldības un Izglītības pārvaldes vārdā ikvienam skolēnam vēlējām, lai krājkasīte vienmēr ir piepildīta, lai turpmāk izdodas nemitīgi pilnveidoties, rast iedvesmu un ar aizrautību sasniegt jaunus apvāršņus.

Paldies novada izglītības iestāžu kolektīviem par nesavtīgo darbošanos, realizējot mācību procesu, īstenojot aktivitātes skolā, piedaloties izglītības pārvaldes rīkotajos pasākumos, novada un valsts olimpiādēs un konkursos, izzinot tradīcijas, izkopjot savstarpējo attiecību kultūru, darbu komandā, veicinot pilsonisko pašapziņu, par pielāgošanos mainīgajai situācijai.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *