Administrācija un skolotāji

Skolas direktors
Aleksandrs Sibircevs
mob.: 26160544
Direktora vietniece mācību darbā, bibliotekāre
Inna Pipčenko
mob.:26075544
Direktora vietniece mācību darbā neklātienes programmā
Inese Ivdra
mob.: 26350255

 

Ilona Anaņko Angļu valodas skolotāja
Svetlana Drugoveiko Matemātikas skolotāja
Alla Mihailova Angļu valodas skolotāja
Natālija Gridasova Fizikas, matemātikas skolotāja
Olga Ivanova Ķīmijas skolotāja
Natālija Mileviča Dabaszinību, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
Agnese Orbidāne Vizuālās mākslas skolotāja
Biruta Ondzule Krievu valodas skolotāja
Alla Petrovska Sporta skolotāja
Aleksandrs Sibircevs Sporta skolotājs
Ludmila Pilecka-Vasiļjeva Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Inna Pipčenko Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas skolotāja
Olita Pereca Mūzikas skolotāja
Raimonds Rēķis Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, ekonomikas un sociālo zinību skolotājs
Aija Saveļjeva Sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Nataļja Soikāne Informātikas  skolotāja
Janīna Strode Sākumskolas skolotāja
Aina Sukāne Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Aija Valeine Sākumskolas skolotāja
Roberts Strods Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
Ināra Kurilova Pirmskolas skolotāja
Lilija Kristapsone Pirmskolas skolotāja
Inese Ivdra Latviešu valodas un literatūras skolotāja neklātienes programmā
Maruta Kuriga Ģeogrāfijas skolotāja neklātienes programmā
Ingrīda Litiņa Informātikas  skolotāja neklātienes programmā
Marina Pilace Ekonomikas skolotāja neklātienes programmā
Maija Vasiļevska Vācu valodas neklātienes programmā, angļu valodas skolotāja

Atjaunināts