Administrācija un skolotāji

Skolas direktors
Aleksandrs Sibircevs
mob.: 26160544
Direktora vietniece mācību darbā, bibliotekāre
Inna Pipčenko
mob.:26075544
Direktora vietniece mācību darbā neklātienes programmā
Inese Ivdra
mob.: 26350255

1. Rozālija Almakajeva Mūzikas skolotāja
2. Ilona Anaņko Angļu valodas skolotāja
3. Svetlana Drugoveiko Matemātikas skolotāja
4. Alla Mihailova Angļu valodas skolotāja
5. Natālija Gridasova Fizikas skolotāja
6. Alla Grīnfelde Informātikas  un matemātikas skolotāja
7. Natālija Mileviča Dabaszinību, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
8. Agnese Orbidāne Vizuālās mākslas skolotāja
9. Biruta Ondzule Krievu valodas skolotāja
10. Alla Petrovska Sporta skolotāja
11. Aleksandrs Sibircevs Sporta skolotājs
12. Ludmila Pilecka-Vasiļjeva Latviešu valodas un literatūras skolotāja
13. Inna Pipčenko Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas skolotāja
14. Raimonds Rēķis Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, ekonomikas un sociālo zinību skolotājs
15. Aija Saveļjeva Sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja
16. Janīna Strode Sākumskolas skolotāja
17. Aina Sukāne Latviešu valodas un literatūras skolotāja
18. Aija Valeine Sākumskolas skolotāja
19. Olga Ivanova Ķīmijas skolotāja
20. Roberts Strods Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
21. Ināra Kurilova Pirmsskolas skolotāja
22. Lilija Kristapsone Pirmsskolas skolotāja
23. Inese Ivdra Latviešu valodas un literatūras skolotāja (neklātienes programma)
24. Maruta Kuriga Ģeogrāfijas skolotāja (neklātienes programma)
25. Marina Pilace Ekonomikas skolotāja (neklātienes programma)
26. Maija Vasiļevska Vācu valodas skolotāja (neklātienes programma)

Atjaunināts