Administrācija un skolotāji

Skolas direktors
Aleksandrs Sibircevs
mob.: 26160544
Direktora vietniece mācību darbā neklātienes programmā, bibliotekāre
Inese Ivdra
mob.: 26350255

Ilona Anaņko Angļu valodas skolotāja
Svetlana Drugoveiko Matemātikas skolotāja
Natālija Gridasova Fizikas, matemātikas skolotāja
Anna Aņisimova Ķīmijas skolotāja
Natālija Mileviča Dabaszinību, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
Biruta Ondzule Krievu valodas skolotāja
Alla Petrovska Sporta, sporta un veselības skolotāja
Aleksandrs Sibircevs Sporta, sporta un veselības skolotājs
Ludmila Pilecka-Vasiļjeva Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Olita Pereca Mūzikas skolotāja
Raimonds Rēķis Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, ekonomikas un sociālo zinību skolotājs
Aija Saveļjeva Sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja
Nataļja Soikāne Informātikas  skolotāja
Janīna Strode Sākumskolas, sociālo zinību skolotāja
Aina Sukāne Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Aija Valeine Sākumskolas skolotāja
Maija Vasiļevska Angļu valodas skolotāja
Roberts Strods Mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotājs
Ināra Kurilova Pirmskolas skolotāja
Lilija Kristapsone Pirmskolas skolotāja
Inese Ivdra Latviešu valodas un literatūras skolotāja neklātienes programmā
Maruta Kuriga Ģeogrāfijas skolotāja neklātienes programmā
Ingrīda Litiņa Informātikas  skolotāja neklātienes programmā
Marina Pilace Ekonomikas skolotāja neklātienes programmā
Madara Vingre Ķīmijas skolotāja neklātienes programmā

Atjaunināts