Interešu izglītība

Sventes vidusskolas pulciņu grafiks 2020./2021. mācību gadam

Nosaukums Skolotājs St. klases Diena Laiks
Koris O. Pereca 3 1.- 4. Pirmdiena

Trešdiena

Piektdiena

14.10 – 14.50

13.20 – 14.00

13.20 – 14.00

Koris O. Pereca 4 5.- 10. Pirmdiena

Trešdiena

Piektdiena

14.55 – 15.35

14.10 – 15.35

14.10 – 14.50

Popgrupa

„Presto”

O. Pereca 2 8.-10. Trešdiena

Piektdiena

08.10 – 08.50

08.10 – 08.50

“Rūķīši” A. Petrovska 2 1.- 4. Pirmdiena

Ceturtdiena

14.10 – 14.50

13.20 – 14.00

“Lidojošā bumba – 1” (zēni) A. Petrovska 2 7.- 12. Pirmdiena 14.50 – 16.10
“Lidojošā bumba” (meitenes) A. Petrovska 2 10. -12. Trešdiena

Ceturtdiena

14.55 – 15.35

14.55 – 15.35

“Galerija” A.Saveļjeva 2 5. – 9. Piektdiena 14.10 – 15.35
Franču valodas I. Anaņko 2 5. -12. Pirmdiena

Otrdiena

14.55 – 15.35

08.15 – 08.55

Varavīksne A.Valeine 2 1.- 4. Piektdiena 13.20 – 14.30

Uz skolas bāzes darbojas:

  • Ilūkstes mūzikas skolas grupa.
  • Daugavpils novada sporta skolas vieglatlētikas grupa.

Atjaunināts