Interešu izglītība

2019./2020. mācību gadā skolā piedāvā skolēniem sekojošas interešu izglītības programmas:

Nosaukums Klases Skolotājs
Koris 1.-4. Olita Pereca
Koris 5.-9. Olita Pereca
Popgrupa „Presto” 9.-10. Olita Pereca
Franču valodas “Bonjour Francais” 5.-11. Ilona Anaņko
Sporta pulciņš „Rūķīši” 2.-5. Alla Petrovska
Sporta spēļu pulciņš „Lidojošā bumba” (zēni) 8.-12. Alla Petrovska
Sporta spēļu pulciņš „Lidojošā bumba-1”(meitenes) 9.-12. Alla Petrovska
Vizuālās mākslas pulciņš „Galerija” 6.-9. Agnese Orbidāne
Mājturības pulciņš “Varavīksne” 1.- 4. Aija Valeine

Uz skolas bāzes darbojas:

  • Ilūkstes mūzikas skolas grupa.
  • Daugavpils novada sporta skolas vieglatlētikas grupa.

Sventes vidusskolas pulciņu grafiks 2019./2020. mācību gadam

Atjaunināts