Interešu izglītība

2018./2019. mācību gadā skolā piedāvā skolēniem sekojošas interešu izglītības programmas:

Nosaukums Klases Skolotājs
Koris 1.-4. RozālijaAlmakajeva
Koris 5.-9. Rozālija Almakajeva
Popgrupa „Presto” 6.-8. Rozālija Almakajeva
Franču valodas “Bonjour Francais” 5.-12. Ilona Anaņko
Sporta pulciņš „Rūķīši” 3.-5. Alla Petrovska
Sporta spēļu pulciņš „Lidojošā bumba” (zēni) 7.-12. Alla Petrovska
Sporta spēļu pulciņš „Lidojošā bumba-1”(meitenes) 7.-12. Alla Petrovska
Vizuālās mākslas pulciņš „Galerija” 5.-10. Agnese Orbidāne
Kokapstrādes pulciņš 5.-9. Roberts Strods

Uz skolas bāzes darbojas:

  • Ilūkstes mūzikas skolas grupa.
  • Daugavpils novada sporta skolas vieglatlētikas grupa.

Sventes vidusskolas pulciņu grafiks 2018./2019. mācību gadam.

Atjaunināts