Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Pamatizglītības programma 21011111 Nr. V_112
izsniegta
16.02.2011
Nr. 13990
05.11.2020
līdz
04.11.2026
2 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811 Nr. V_786
izsniegta
03.09.2018
Nr. 13992
05.11.2020
līdz
04.11.2026
3 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 Nr. V-536
izsniegta
02.11.2009
Nr. 13986
05.11.2020
līdz
04.11.2026
4 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011013 Nr. V-537
izsniegta
02.11.2009
Nr. 13988
05.11.2020
līdz
04.11.2026
5 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111 Nr. V-5575
izsniegta
02.10.2012
6 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 Nr. V-6609
izsniegta
01.08.2013
Nr. 13991
05.11.2020
līdz
04.11.2026
7 Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011 Nr. V_3604
izsniegta
13.08.2020
Nr. 13987
05.11.2020
līdz
04.11.2026
8 Vispārējās vidējās izglītības programma 31016013 Nr. V_3622
izsniegta
14.08.2020
Nr. 13989
05.11.2020
līdz
04.11.2026

Atjaunināts