Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Pamatizglītības programma 21011111 Nr. V_112
izsniegta
16.02.2011
Nr. 8258
06.05.2014
līdz
05.05.2020
2 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811 Nr. V_786
izsniegta
03.09.2018
3 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 Nr. V-536
izsniegta
02.11.2009
Nr. 8490
13.06.2014
līdz
12.06.2020
4 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011013 Nr. V-537
izsniegta
02.11.2009
Nr. 8491
13.06.2014
līdz
12.06.2020
5 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 01011111 Nr. V-5575
izsniegta
02.10.2012
6 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 Nr. V-6609
izsniegta
01.08.2013
Nr. 8355
26.05.2014
līdz
05.04.2020

Atjaunināts