Skolas sasniegumi

Sventes vidusskolas skolēnu un skolotāju piedalīšanās konkursos 2013./2014.m.g. 1. semestrī

Sventes vidusskolas skolēnu piedalīšanās un sasniegumi priekšmetu olimpiādēs un ZPD.

Sasniegumi sportā 2012. – 2013. m. g.

Sventes vidusskolas skolēnu piedalīšanās konkursos 2012./2013.m.g.

Atjaunināts