Vēsture

Pirmā skola Sventē tika atklāta 1921. gadā. Skola atradās XX gadsimta sākumā pārbūvētā Ziberga – Plātera muižas kungu mājā. Otrā pasaules kara laikā šajā ēkā turpinājās mācību process, izņemot vienu gadu. Kad Latvijas teritorijai 1943. gadā pietuvinājās frontes līnija, skolas vajadzībām pielāgoja pas turīgo ģimeņu māju. Tomēr, 1944./1945. mācību gads sākās iepriekšējā skolas ēkā – Ziberga – Plātera muižas kungu mājā.

1976. gada 30. augustā jauna skolas ēka ar valsts komisijas lēmumu tika nodota ekspluatācijā. Šāda tipa skola tajā laikā bija republikā pirmā. Projekta autors – rīdzinieks V. Fjodorovs.

Pirmais mācību gads jaunās ēkas telpās ir 1976./77. Šajā gadā skola ieguva vidusskolas statusu.

2008.-2009. gados tika veikta skolas rekonstrukcija.

Sventes skolas statusi:
1921. gads – Sventes valsts sešgadīga pamatskola ar latviešu un poļu klases komplektiem
1945. gads – Sventes septiņgadīgā skola
1961. gads – Sventes astoņgadīgā skola
1976. gads – Sventes vidusskola

Sventes skolas direktori
1920. g. – K. Paļdigovičs
1922. g. – P. Dzenis
1924. – 1944. g. – V. Milts, J. Bērziņš, A.Rihters (tika apbalvots ar Atzinības krustu 3. šķ.)
1945. g. – G. Drozdeckis
1946. g. – A. Rutkovskis
1951. g. – E. Knīgere
1959. g. – M. Lazarevs
1965. g. -M. Pupins
1967. g. – A. Odineca-Gavriļčika
1978. g. – G. Koršņakova
1980. g. – N. Perevalovs
1986. g. – A. Sibircevs

Atjaunināts