Tematiskās nodarbības interešu izglītības centrā “Lielvārdi”

Gaidot to brīdi, kad beidzot laikapstākļi mūs palutinās ar siltumu, Kalupes pamatskolas skolēni projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2.2/16/I/001” ietvaros viesojās izziņas un eksperimentu centrā “Lielvārdi”.

Skolēniem bija iespēja apmeklēt divas vērtīgas, modernas nodarbības 1,5 h garumā katra.

“3D modelēšanas un 3D printēšanas pamati” nodarbība sākas ar stāstījumu un diskusiju, ko nozīmē jēdziens “3D”, noskaidrojam, kā 3D tehnoloģijas pielieto dažādās industrijās un kādu profesiju pārstāvji pielieto zināšanas šajā jomā. Turpinājumā tika veikta skolēnu apmācība darbā Tinkercad telpiskās modelēšanas programmatūru un izpildīts praktiskais darbs 3D modelēšanā – Kalupes pamatskolas ēkas modeļa izveide. Pēc tam sekoja skaidrojums par telpiskā rasējuma sagatavošanu 3D drukāšanai un drukāšanas procesa demonstrācija. Nodarbības beigās tika izdrukāts skolas 3D modelis.

Nodarbībā “Elektronikas pamati” noskaidrojam, kas ir inženieris, kādas ir inženiera profesionālās un rakstura iezīmes; ar ko ikdienā nodarbojas tieši Elektronikas nozares inženieris. Turpinājumā skolēni uzzināja, kas ir elektronika, kur to ikdienā izmantojam, un apmācība darbā ar Easy Electronics elektronikas konstruktora komplektiem. Pēc tam sekoja vairāk nekā 10 praktiskie uzdevumi dažādu elektronikas slēgumu izveidē un teorijas skaidrojums katram piemēram. Nodarbības noslēgumā skolēniem vajadzēja nokārtot nelielu eksāmenu par iepriekš dzirdēto. Tas tika veikts ar interaktīvo pulšu palīdzību.

Paldies centra vadītājiem, ka bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādu eksponātu, eksperimentu un nodarbību palīdzību ļauj aizraujošā veidā apgūt jaunas zināšanas un veicināt dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.