Tika parakstīts nodomu protokols ar Vācijas sadarbības partneriem

Tika parakstīts nodomu protokols par sadarbību starp Vācijas Republikas internacionālās savienības e.V-Ziemeļu nodaļu un Daugavpils novada domi.

Ilggadējo sadarbības partneru tikšanās notika 13.janvārī Rīgā. Daugavpils novadu pārstāvēja izpilddirektore Vanda Kezika, Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša, Attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa un speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Natālija Pēterāne. Protokolu parakstīja pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un Vācijas Republikas internacionālās savienības e.V-Ziemeļu nodaļas direktors Udo Hince.

Kā informēja N.Pēterāne, turpinot iepriekšējo partnerību, kā arī ņemot vērā savstarpējo ieinteresētību un pamatojoties uz 2012.gada 13.jūnija parakstīto sadarbības nodomu protokolu, kā arī 2014.gada 9.janvārī parakstītajiem grozījumiem, tika apstiprināta sadarbība 2015.-2016.g. šādās jomās: jauniešu apmaiņa, pilsoniskās iniciatīvas veicināšana, interešu izglītības stiprināšana, tiek turpināta arī pieredzes apmaiņa starp audžuģimenēm.

Tika ieplānoti pasākumi jauniešiem. 2015. gadā jauniešu apmaiņas norises vieta būs Latvija. Vācu jaunieši kā viesi ņems dalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas nodrošinās iespēju tuvāk iepazīt Latvijas tautas dziesmu un deju tradīcijas. 2016. gadā jauniešu apmaiņas norises vieta būs Vācija, kuras ietvaros tiks turpināta aizsāktā tēma.

Pilsoniskās iniciatīvas veicināšanai balstoties uz Vācijas IB pieredzi brīvprātīgajā darbā, 2015.gadā no 4. līdz 9. oktobrim Šverinā tiks organizēta speciālistu tikšanās. Vizītes ietvaros tiks apskatītas brīvprātīgā darba veikšanas formas, saturs, iespējas, paredzot semināra apmeklēšanu, nodrošinot iespēju gūt praktisku pieredzi darbam birojā, reāli kontaktēties ar volontieriem un iepazīt darba vietas un tur veicamos darbus.Partneri apņemas stiprināt interešu izglītību, kā neformālo izglītību, ar mērķi veicināt jauniešu potenciāliem atbilstošu karjeras izvēli. 2014.gadā uzsāktā pieredzes apmaiņa starp audžuģimenēm tiks turpināta 2016.gadā Vācijā.

Vācu delegācijai bija iespēja iepazīties ar Saeimu un apmeklēt Latgales pārstāvniecību Rīgā. Daugavpils novads veiksmīgi sadarbojas ar Vācijas partneriem jau 16 gadus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *