Turpinās Daugavpils novada 8 izglītības iestāžu rekonstrukcijas/renovācijas darbi

Turpinās projekta „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošana un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” (Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007) realizācija, kurš tiek īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspēju, izglītības pakalpojumu un bērniem draudzīgas un drošas vides pieejamību, uzlabojot izglītības iestāžu energoefektivitāti.

Projekta  Nr.3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/007  kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 5743630,69, no tām ERAF līdzfinansējums EUR 3708436,49, kas sastāda 64,57% no kopējām attiecināmajām izmaksām; Valsts budžeta dotācija EUR 172308,93, kas sastāda 3,0% no kopējām attiecināmajām izmaksām un pašvaldības finansējums EUR 1862885,27, kas sastāda 32.43% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekts tiek īstenots no 2013.gada 30.augusta līdz 2015.gada 1.jūnijam (gala termiņš).

Projekta ietvaros tiks uzlabota 8 izglītības iestāžu infrastruktūra Daugavpils novada teritorijā, paaugstinot skolu fiziskās vides estētisko un funkcionālo kvalitāti, tai skaitā uzlabojot izglītības pakalpojumu kvalitāti, samazinot pašvaldības izdevumus izglītības ēku uzturēšanā nākotnē.

Vispārceltnieciskie būvniecības darbi tiek veikti:
1.Biķernieku pamatskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA RERE 04. (Iekštelpu rekonstrukcijas un remonta  darbi , inženierkomunikāciju nomaiņa (elektroinstalācija, apkures sistēma (t.sk. katlu māja), ūdensapgāde un kanalizācija, ventilācijas sistēma (virtuves blokā), ugunsdrošības un apsardzes sistēma, telpu kosmētiskais remonts).
2.Kalupes pamatskolas ēkā.  Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība”. (Ēkas fasādes un jumta siltināšana un jauna seguma nomaiņa; iekštelpu remonta darbi; inženiersistēmu rekonstrukcija).
3.Medumu pamatskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „LAGRON”. (Inženierkomunikāciju nomaiņa (apkures sistēma, elektroinstalācija; ūdensapgāde un kanalizācija; ventilācijas sistēma); iekštelpu renovācija, logu un durvju nomaiņa).
4.Lāču pamatskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA  „DITTON BŪVE”. (Jumta siltināšana un seguma nomaiņa , cokola un fasāžu siltināšana un apdare, logu nomaiņa, iekšējo inženiersistēmu rekonstrukcija; daļēji iekštelpu remonta darbi; sporta zāles ierīkošana).
5.Salienas vidusskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „Defass-D”.
(Bēniņu siltināšana, ēkas fasādes logu nomaiņa, ieejas durvju nomaiņa, skolas fasādes krāsošana, inženierkomunikāciju nomaiņa (apkures sistēma, elektroinstalācija; ūdensapgāde un kanalizācija; ventilācijas sistēma) iekštelpu renovācijas darbi).
6.Vaboles vidusskolas sākumskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs Pilnsabiedrība „VANPRO un NORDSERVISS”. (Jumta un fasādes siltināšana un jumta seguma nomaiņa; katlu mājas un apkures sistēmu rekonstrukcija, iekštelpu remonta darbi; inženiersistēmu rekonstrukcija).
7. Zemgales vidusskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „LAGRON”.  (Veikta piebūves jumta siltināšana un seguma ierīkošana, durvju nomaiņa, logu nomaiņa skolas ēkā un darbnīcās; daļējs iekštelpu remonts; inženierkomunikāciju nomaiņa (ventilācija, elektroinstalācija)).
8.Špoģu vidusskolas ēkā. Būvdarbus veic būvuzņēmējs SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība”. (Veikta jumta siltināšana un seguma nomaiņa, cokola un fasāžu siltināšana un apdare; iekštelpu remontdarbi; inženiersistēmu rekonstrukcija).

 Projekta ietvaros tika padomāts arī par skolu virtuvju  modernizēšanu.  Papildus remontdarbiem Špoģu, Kalupes, Biķernieku un Zemgales skolu virtuves bloki tiks aprīkoti ar jaunām un modernām stacionārām virtuves iekārtām, kas būtiski uzlabos personāla darba apstākļus un uzlabos skolēnu ēdināšanas nodrošināšanas kvalitāti. Lāču pamatskolas sporta zāle būs aprīkota ar jaunām stacionārām sporta iekārtām.

Protams, svarīga ir arī skolu apkārtējā vide, kura nodrošina ne tikai estētisko baudījumu, bet arī veido drošu vidi skolēniem. Vairākās skolās. t.i. Vaboles vidusskolas sākumskolā, Kalupes pamatskolā, Lāču pamatskolā un Špoģu vidusskolā tiks veikti arī dažādi teritoriju labiekārtošanas darbi – bruģakmens seguma celiņu izveide, zālāja ierīkošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana , žogu izbūve,  u.c. teritorijas labiekārtošanas darbi.

Lai nodrošinātu pilnīgu projekta mērķa sasniegšanu, Daugavpils novada dome ņemot aizņēmu Valsts kasē segs papildus izmaksas, kuras nevar iekļaut projekta budžetā, bet šīs izmaksas ir atbalstāmas, jo tieši saistītas ar projekta darbību īstenošanu. Līdz ar to kopējās projekta plānotās izmaksas uz 8 izglītības iestādēm veido 6 445 551,03 euro.

Lai gan projekta realizēšanas termiņš – 2015.gada 1.jūnijs, lielākajā daļā skolu rekonstrukcijas darbi būs pabeigti šajā gadā.

Uzsākot mācību procesu dažās izglītības iestādēs nāksies saskarties ar zināmām neērtībām, jo vēl tiks veikti atsevišķi būvniecības vai labiekārtošanas darbi, tomēr jācer, ka projekta ietvaros paveiktie ilgtermiņa ieguldījumi izglītības iestādēs atsvērs nelielās neērtības, ar kurām nāksies saskarties šobrīd.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas vadītāja, projekta vadītāja
Vita Rūtiņa
65476831

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *