Turpinās kultūrizglītības programma „Latvijas skolas soma”

Ceturtdien, 4. februārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Ministru kabineta noteikumu projekts, kas paredz kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas soma” finansējuma sadalījumu 2021. gadam. Arī šogad vairāk nekā 200 000 skolas vecuma bērnu un jauniešu varēs iepazīt Latviju, piedaloties vismaz vienā kultūras norisē semestrī.

Programmā „Latvijas skolas soma” finanšu līdzekļus proporcionāli skolēnu skaitam saņem izglītības iestāžu dibinātāji – pašvaldības, ministrijas, biedrības, nodibinājumi un komersanti, kas īsteno pamata un vidējās vispārējas un profesionālās izglītības klātienes programmas. Sadalot finansējumu, tiek lietots reizinātājs 7 eiro uz izglītojamo vienā mācību semestrī, kopumā programmai 2021. gadā paredzot finansējumu 3,5 miljonu eiro apmērā.

Valsts finansējums paredzēts, lai skolēniem segtu kultūras norišu ieejas biļešu maksu, transporta izmaksas un maksu par kultūras norises nodrošināšanu. Šogad, ņemot vērā pandēmijas COVID-19 ierobežojumus, finansējums sedz arī piekļuves maksu digitālajām norisēm.

„Laikā, kad gan indivīdu, gan valstu dzīves kvalitāti aizvien vairāk ietekmē spēja būt radošiem, kritiski domājošiem, inovatīviem un uz sadarbību orientētiem, izglītības procesā pieaug kultūras izpratnes un izpausmes kompetences nozīme. Savas darbības laikā programma pierādījusi savu nepieciešamību un nozīmību. Būtiski, lai tā turpinātos arī pandēmijas apstākļos, tāpēc daudzi kultūras norišu veidotāji savu piedāvāto saturu adaptē digitālajai videi, vai arī rada jaunus piedāvājumus, kas iekļaujas attālinātā mācību procesā, saskatot šādā darbības formā arī priekšrocības,” atzīmē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Programma „Latvijas skolas soma” pilnā apjomā tiek īstenota no 2018./2019. mācību gada 2. semestra un ievērojami paplašinājusi skolēnu iespējas iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas norisēm. Bagātinot un padarot daudzveidīgāku ikdienas mācību procesu, programma izpelnījusies augstu atzinību gan no pedagogu, gan skolēnu, vecāku un kultūras profesionāļu puses, uzsverot nepieciešamību turpināt tās darbību.

„Kultūras norises rosina skolēnus domāt un runāt par personīgi un sabiedriski nozīmīgām tēmām – no attiecībām ar klasesbiedriem līdz vides aizsardzībai globālā mērogā, aptver kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, raisa emocijas un sniedz jaunas zināšanas. Laikā, kad īpaši augstu tiek vērtēta inovatīva domāšana, radoša problēmu risināšana un elastība, kultūrpratība palīdz gūt panākumus šodienas ekonomikā, attīstot augstas pievienotās vērtības preces un pakalpojumus,” akcentē programmas vadītāja Aija Tūna.

Programmā „Latvijas skolas soma” bērni un jaunieši iepazīst muzejos, teātros, izstāžu zālēs un kinoteātros notiekošās kultūras norises; mākslinieki ar izrādēm, koncertiem un meistarklasēm dodas uz skolām un notiek daudz citu norišu. Aizvadītajā semestrī daudzi skolēni noskatījās dokumentālo animāciju „Mans mīļākais karš”, kur, kā izsakās Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņi, „filmas varones Ilzes iekustinātās atmiņas ir kā pirkstu nospiedumi, kas ļaus arī citiem pieskarties laikam, kāds tas bija no 1970-tajiem līdz neatkarības atgūšanai. Kad emocionālas atmiņas savijas ar ironisku novērojumu, vēsturiskiem faktiem, citu līdzcilvēku stāstiem un dokumentāliem kadriem, vēsture iegūst cilvēcisku un dzīvu izteiksmi”.

Pielāgojoties pandēmijas COVID-19 ierobežojumiem, daudzi kultūras norišu veidotāji savu piedāvāto saturu adaptē digitālajai videi. Piemēram, Daugavpils novada skolēni arī pandēmijas sarežģītajos apstākļos attālināti skatījušies teātra izrādes, baudījuši Latvijas animācijas filmu izlasi, koncertlekciju un pieredzējuši citas daudzveidīgas norises. Kā saka Daugavpils novada programmas „Latvijas skolas soma” koordinatore Inese Zuģicka: „Bērna un pusaudža actiņas zib, kad viņam ir iespēja izbraukt ārpus savas vides un piedzīvot kādu norisi, iepazīt kultūras pasauli ārpus „sava burbuļa”. Lai mums visiem izdodas piedzīvot un iegūt „kultūras vakcīnu” arī šajā laikā, kad joprojām kultūru varam baudīt attālināti un digitāli.”

Programmas norises palīdz īstenot Valsts izglītības satura centra sniegtos ieteikumus digitālo norišu īstenošanai – sekmē skolēnu obligātās izglītības satura apguvi, rūpējas par viņu emocionālo labsajūtu un mentālo veselību, reaģē uz audzēkņiem aktuālo, veicina bērnu interesi un motivāciju, rada pozitīvas emocijas, veicina sadarbību ar vecākiem un kolēģiem.

Programmas „Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju izglītojamiem iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.

Pateicoties programmai, pieaudzis kultūras norišu piedāvājums bērnu un jauniešu auditorijai un pilnveidojusies šo piedāvājumu kvalitāte. Pieaudzis kultūras iestāžu, t.sk., muzeju apmeklētāju skaits. Ar VKKF mērķprogrammu atbalstu tiek veidotas jaunas kultūras norises, kas pieejamas visā Latvijā. Laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam kopumā atbalstīti 127 projekti; 2021. gadā turpināsies projektu pieņemšana mērķprogrammā „„Latvijas skolas soma” satura radīšana”.

Programmas saturs un īstenošanas veids sasaucas ar izglītības reformu, nodrošinot iespēju pieredzēt kultūras norises kā mūsdienīgu pedagoģisko pieeju. Vienlaikus tā sniedz plašas nodarbinātības iespējas kultūras nozares profesionāļiem un veido nākotnes auditoriju Latvijas kultūras norisēm.

Plašāka informācija par programmu „Latvijas skolas soma”: https://www.lv100.lv/skolassoma/

Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim”:
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494744&mode=mk&date=2021-02-04.

Papildu informācija:
Linda Pastare
Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja
Kultūras ministrija
Tel.: 67330339, mob.tel.29374438
E-pasts: Linda.Pastare@km.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *