Turpinās sadarbība ar ilggadējiem sadarbības partneriem no Vācijas

21.,22. janvārī darba vizītē Latvijā bija ieradušies Daugavpils novada domes ilggadīgie sadarbības partneri no Vācijas. Sarunās Rīgā piedalījās Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša, speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Natālija Pēterāne, jaunatnes projektu koordinatore Milana Loča un no Vācijas Republikas Internacionālās Savienības e.V Ziemeļu nodaļas puses piedalījās Ziemeļu daļas vidējās Meklenburgas nodaļas vadītājs Franks Tschiesche un Ziemeļu nodaļas Rostokas sociālā dienesta vadītāja Sigrid Warnke. Tikšanās laikā tika izskatīta 2015. gadā parakstītā sadarbības nodomu protokola ietvaros paredzēto pasākumu īstenošana 2016. gadā, kā arī iespējamā sadarbības virzienu paplašināšanās nākotnē.

2016 gadā laikā no 24. jūlija līdz 1. augustam ir paredzēta Daugavpils novada jauniešu piedalīšanās vasaras nometnē Vācijā, Kropelinā „Mēs dzīvojam mainīgā pasaulē”, kuras tēma būs integrācija un tolerance pret visiem cilvēkiem.

Turpinot 2014.gadā aizsākto sadarbības virzienu audžuģimeņu apmaiņai, arī šogad mūsu sadarbības partneri Vācijā uzņems divas novada audžuģimenes ar bērniem, kas ir lielisks atbalsts audžuģimenēm, kuras tādējādi kaut uz laiku saņems iespēju izbaudīt atvaļinājumu kopā ar bērniem, atjaunot savus iekšējos spēkus un resursus, jo rūpes par bērniem prasa lielu pašatdevi.

Tikšanās laikā tika skatīts jautājums par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas pamatnosacījumiem Vācijā. Mums ir patiesa interese dziļāk izprast šo jautājumu, jo ar š.g. 1.janvāri ir stājies spēkā Brīvprātīgā darba likums, un šobrīd notiek darbs pie nolikuma par brīvprātīgā darba organizēšanu Daugavpils novadā izstrādes. Vācu kolēģiem ir liela pieredze jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanā un sarunu gaitā noskaidrojās, ka ir daudzi aspekti( brīvprātīgo sagatavošana, nozaru pārstāvju atbildība, prasības līgumu slēgšanai, atbilstošu darba apstākļu nodrošināšanai u.c.), par kuriem mums nebija informācijas, bet, kuriem ir būtiska loma jauniešu pašattīstības, karjeras izglītības un reāla sabiedriskā labuma gūšanas nodrošināšanā.

Tika nolemts, ka Vācijas partneri sagatavos projekta pieteikumu „Erasmus +” programmai , kuras mērķis būs, ņemot vērā projekta dalībvalstu pieredzi brīvprātīgā darba organizēšanā, izstrādāt vienotu noteikumu pamatbāzi tāda brīvprātīgā darba organizēšanai, kas atbilstu ES dokumentos paustajām pamatnostādnēm un veicinātu jauniešu līdzdarbības iespēju un izpratnes nodrošināšanu brīvprātīgā darba īstenošanai.

Liela vērība tika pievērsta arī sociālās sfēras jautājumiem, kuri skar aprūpes nodrošināšanu personām ar alkohola ietekmes radītajām sekām, cilvēkiem ar garīgās veselības un psihes traucējumiem, kā arī personām, kuras atrodas paleatīvajā aprūpē. Tas varētu kļūt par jaunu sadarbības virzienu nākotnē.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *