Turpinās Zemgales un Novkas vidusskolu sadarbība

Laikā no 6. līdz 11.aprīlim Zemgales vidusskolā projekta LLB-2-267 „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu „Zemgale-Novka”” ietvaros jau otro reizi tika rīkota starptautiska nometne. Nometnes darbā bija iesaistīti 10 ciemiņi no Baltkrievijas un apmēram 30 vietējie skolotāji un skolēni.

Nozīmīgākais notikums nometnes darbā ir jau 3.starptautiskā zinātniski-praktiskā konference, kurā tika prezentēti 10 Zemgales un Novkas vidusskolu skolēnu darbi, kā arī tika rīkota gada laikā rakstīto ZPD izstāde. Jaunie pētnieki aizrautīgi stāstīja par saviem atklājumiem un secinājumiem tādās jomās kā ķīmija, matemātika, astronomija, bioloģija, krievu literatūra un kulturoloģija, fizika un sabiedriskās zinības. Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne savā uzrunā teica, ka Latvijas un Baltkrievijas skolēniem ir daudz  kopīga: neskatoties uz to, ka Zemgales skolēni vairāk pievērsušies zemes darbu apguvei, bet Novkas skolēnu skati ir vērsti uz zvaigznēm un to izpēti, viņus vieno tieksme uz pētniecisko darbību un zinātni. Talantīgi jauni cilvēki ir zinātnes nākotne, viņu audzināšana un sagatavošana ir ļoti svarīga un aktuāla mūsu dienās. P.Mašerova vārdā nosauktās Vitebskas valsts universitātes pasniedzējs un Vitebskas apgabala zinātniski pētniecisko darbu konkursa „Evrika” organizētājs Aleksandrs Dedinkins atzīmēja darbu kvalitāti un sagatavoto prezentāciju augsto līmeni.

Neapšaubāmi mūsdienās jauniešiem tiek izvirzītas augstas prasības. Jo daudzpusīgāk būs attīstīts jaunietis, jo vieglāk viņam būs atrast vietu, kur sevi realizēt. Konkurētspējīgāki ir tie jaunieši, kuri ne tikai lieliski mācās un apgūst teorētiskās zināšanas, bet arī ir apguvuši profesionālās iemaņas. Zemgales vidusskolas administrācija un skolotāji dalījās savā pieredzē par to, kā notiek profesionālo pamatu apguve, kā tiek sastādītas programmas, kāds ir metodiskais darbs. Īpaši interesantas bija traktorvadīšanas un autovadīšanas meistarklases. Nodarbību laikā Zemgales skolēni pārliecinoši darbojās ar tehniku, bet ciemiņiem (dažiem pirmo reizi) tika dota iespēja apsēsties pie traktora un automašīnas stūres. Šī projekta ietvaros skolai tika iegādāts jauns traktors (skat.foto) ar iekrāvēju un piekabi.

Zemgales vidusskolas psiholoģe Olga Petkeviča vadīja treningus „Manas dvēseles dārzs” un „Ņem dzīvi savās rokās”, kuru laikā nometnes dalībniekus rosināja radoši domāt, pieņemt lēmumus un pretoties stresa situācijām.

Nometnes organizētāji šoreiz nolēma iepazīstināt kolēģus ar latviešu un latgaliešu tradīcijām un kultūru. Jau koncerta laikā ciemiņiem tika dota iespēja griezties dejā „Juku, juku!” kopā ar 3.-4.klases skolēnu deju kolektīvu, latviska vide tika piedāvāta integrētajā latviešu valodas un mājturības stundā, kurā ciemiņi apguva skaitāmpantiņus un, izmantojot latviešu etnogrāfiskās zīmes, dekorēja sev linu auduma somu. Iepazīšanās ar latviešu dzeju tika piedāvāta Raiņa muzejā. Latgales mākslas un amatnieku centrā Līvānos viesi apskatīja izstādi „19.gs.beigu un 20.gas. Latgales amatnieki”.

Kad pienāca šķiršanās brīdis, nometnes dalībnieki, Latvijas un Baltkrievijas meitenes un zēni, izveidoja ciešu apli; smiekli, asaras, kontaktu, adrešu apmaiņa – netika skaitīts laiks un pievērsta uzmanība pieaugušajiem. Pēdējās šķiršanās minūtes tika izdzīvotas īpaši emocionāli. Vai izdosies vēl kādreiz satikties? Īstai draudzībai nav robežu. Jauniem, spējīgiem un aktīviem viss ir iespējams. Projekta turpinājumā mūs gaida vēl viena nometne Novkā, bet perspektīvē – jauni projekti, jaunas tikšanās. Galvenais projekta LLB-2-267 „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu “Zemgale-Novka”” mērķis – ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tīkla izveide starp Zemgales vidusskolu (Latvija) un Novkas vispārizglītojošo vidusskolu (Baltkrievija), t.sk., pieredzes apmācību organizēšana par astronomiju un profesionālo sagatavošanu, izveidojot profesionālās sagatavošanas kabinetus un planetāriju saskaņā ar mūsdienu tehnoloģisko progresu.

Projekta budžets: projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 166 667, t.sk., publiskais finansējums 90% – EUR 150 000, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 10% – EUR 11 044.

Projekta realizācija ilgs līdz 2014.gada jūlijam.

Nometnes vadītāja Jeļena Vasiļjeva

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Zemgales vidusskola un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *