Administrācija un skolotāji

Elita Skrupska Skolas direktore Tel. 26498328
Ingrīda Litiņa Direktores vietniece izglītības jomā Tel. 26199337
Kristīne Kucina Direktores vietniece audzināšanas jomā Tel. 26490454

 

Vaboles vidusskolas pedagogi 2020./2021.m.g.

Nr.

p.k.

Vārds,

uzvārds

Priekšmeti Klase Pulciņi Grupu darbs Audz.

klases

1. Elita

Skrupska

Ķīmija 8.,9.,10.,11.,12.      
2. Ingrīda

Litiņa

Matemātika

Informātika

Datorika

11., 12.

5., 6.,11.

4.,10.

Gaidu vienība

5. – 12.kl.

 

  11.kl.
3. Dina

Žilvinska

Mājturība

Mājsaimniecība

Bibliotekāre

 

5.,6.,8.,9.

12.

 

SMU   9.kl.
4. Anita

Šalkovska

Latviešu valoda Literatūra 9.,10.,11.,12.

9.,10.,11.,12.

 

Tautas dejas

10. – 12.kl.

 

Latviešu val. 9.un 12.kl. 12.kl.
5. Anna

Lazdāne

Vizuālā māksla 5.,6.,8.,9. Viz.plast.māksla

5.-9.kl.

   
6. Ināra

Lazdāne

Sākumskola

 

1.klase     1.kl.
7. Maruta

Kuriga

Bioloģija

Ģeogrāfija

Dabaszinības

8.,9.,10.,11.,12.

8.,9.,10.,11.

5.,6.

    8.kl.
8. Ilmārs Strupais Mājturība

Mājsaimniecība

 

4.,5.,6.,8.,9.

12.

 

   

 

 
9. Anita

Skrinda

Soc.zinības

Kristīgā māc.

Veselības māc.

5.,6.,8.,9.

2.,3.

12.

     
10. Artūrs Kārkliņš

 

Sports

 

Sports un veselība

2.,3.,5.,6.,8.,9.

11.-12.

1., 10.

Sporta pulc.

1.-12.kl.

  5.kl.
11. Veneranda

Kucina

Matemātika

Fizika

Ekonomika

9., 10.

8.,9.,10.,11.,12.

11.

  Matemātika 9.kl.  
12. Diāna Laizāne Mūzika

Kultūra un māksla (mūzika)

2.,3.,5.,6.,8.,9.,11.

1., 4., 10.

Koris 1.-4. kl.

Folkloras kopa

1. – 12.kl.

Ansamblis

5.-12.kl.

   
13. Kristīne Kucina Latviešu valoda

Literatūra

 

5., 6., 8.

5.,6., 8.

SMU   6.kl.
14. Olga Simanoviča Angļu val.

 

1.,2.,3.,4.,5.,6.,

8.-12.

  Angļu val.9.,12.kl.  
15. Ināra

Podniece

Sākumskola

 

4.

 

 

Deju kolektīvs

1.– 3.kl.,

4.-6.kl.

  4.kl.
16. Inga Miezīte-Pučinska Sākumskola

 

2.     2.kl.
17. Benita

Jukša

Pirmsskolas

skolotāja (5.,6.g.)

 

5.-6.gadi      
18. Zita Kizilova Sākumskola

 

3.     3.kl.
29. Agnese Kokina Pedagoga palīgs

Logopēde

       
20. Ināra

Rušeniece

Pirmsskolas

Skolotāja (2.-4.g)

 

2. – 4.gadi      
21. Raimonds Rēķis Latvijas vēsture

Pasaules vēsture

Kulturoloģija

L. un P.vēsture

Soc.zin. un vēsture

 

6.-9.

6.-9.

11.

11., 12.

10.

     
22. Olga Goršantova Krievu val. 6., 8.,9.,10., 11.,12.

 

  Krievu val.

9., 12.kl.

10.kl.
23. Nadežda

Čornaja

 

Matemātika 5., 6., 8.kl.      
24. Artjoms

Pučinskis

 

    Robotika 5.-12.    
25. Ruta Frēliha Pedagoga palīgs

 

       

Atjaunināts