Administrācija un skolotāji

Elita Skrupska Skolas direktore Tel. 26498328
Ingrīda Litiņa Direktores vietniece izglītības jomā Tel. 26199337
Kristīne Kucina Direktores vietniece audzināšanas jomā Tel. 26490454


Atjaunināts