Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņi 2020./2021.m.g.

  Pulciņa nosaukums 20./21.m.g. Skolotājs
1. TDK 1.-3.kl. 3 I.Podniece
2. TDK 4.-6.kl. 3 I.Podniece
3. TDK 10.-12.kl. 2 A.Šalkovska
4. Gaidu pulciņš 2 I.Litiņa
5. Vizuāli plastiskā māksla 2 A.Lazdāne
6. Sporta pulciņš 2 A.Kārkliņš
7. Folkloras kopa 2 D.Laizāne
8. Koris 1.-4.kl. 2 D.Laizāne
9. Ansamblis 2 D.Laizāne
10. Robotika 2 A.Pučinskis
11. Skolēnu mācību uzņēmumi 2 K.Kucina, D.Žilvinska

informāciju sagatavoja: K.Kucina

kontakti: 26490454

Atjaunināts