Izglītības programmas

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
1 Pamatizglītības programma 21011111 Nr. V_625
izsniegta
01.08.2018
Nr. 11664
09.03.2017
līdz
08.03.2023
2 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 21015611 Nr. V_393
izsniegta
25.01.2017
Nr. 10481
09.03.2017
līdz
08.03.2023
3 Pirmsskolas izglītības programma 01011111 Nr. V-8944
izsniegta
25.01.2017
4 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 21015811 Nr. V-8946
izsniegta
25.01.2017
Nr. 10482
09.03.2017
līdz
08.03.2023
5 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 31011011 Nr. V-8948
izsniegta
25.01.2017
Nr. 10483
09.03.2017
līdz
08.03.2023

Atjaunināts