Vakances

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

 • Sākumskolas skolotājs (nepilna slodze – 20 stundas)
 • Informātikas skolotājs (nepilna slodze – 10 stundas)
 • Profesionālās izglītības skolotājs (psiholoģija) (nepilna slodze – 6 stundas)

Informācija uzziņām – tālr. 65444936, e-pasts: skola@bebrene.lv


Ilūkstes Raiņa vidusskola [Izglītības programmu īstenošanas vieta Subates pilsētā]

 • Ķīmijas skolotājs 2 st.
 • Sporta skolotājs 11 st.
 • Inženierzinības skolotājs 1 st.
 • Dizaina un tehnoloģiju skolotājs 3 st.
 • Mājturības skolotājs 4 st.
 • Vēstures skolotājs 4 st.

Informācija uzziņām – tālr. 65463117, e-pasts: skola@subate.lv


Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”

 • Sporta skolotājs (0,5 likmes) uz noteiktu laiku (pamatdarbinieks dekrēta atvaļinājumā).

Informācija uzziņām – tālr. 65450176, e-pasts: rukitis@naujene.lv


 

Sventes vidusskola

 • Ķīmija 8. – 12. klasei 10stundas
 • Mājturība un tehnoloģijas/Dizains un tehnoloģijas 5.-9. klasei 8 stundas

Informācija uzziņām – tālr. 65429688, e-pasts: skola@svente.lv


Zemgales vidusskola

 • Latviešu valoda un literatūra – 13 stundas; mājturība (tekstila, tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas) – 5 stundas.

Informācija uzziņām – tālr. 65471763, e-pasts: skola@demene.lv


Atjaunināts