Vasaras nometnes un aktivitātes Daugavpils novadā

Ambeļu pagasts (0)
Biķernieku pagasts (4)
 • 06.07.2019 12:00 Radoša darbnīca bērniem (darbs ar biseri); bibliotēka 28305012
 • 12.07.2019 14:00 Mīklu minēšanas vakars, bērniem; bibliotēka 28305012
 • 12.08.2019 14:00 -“Nāc ar mani parotaļāties”- rotaļu stunda bērniem; bibliotēka 28305012
 • 30.08.2019 14:00 Vasaras lasīšanas programma “Zvirbulēna grāmatu grozs”, noslēguma tikšanās ar programmas dalībniekiem; bibliotēka 28305012
Demenes pagasts (7)
 • 02.06. 14:30 Ģimenes un bērnības svētki; Demenes kultūras nams 29843436
 • 05.06., 12.06., 19.06. 13:00 – 15:00 Radošās tikšanas bērniem un jauniešiem “Vasara klāt!”; Demenes kultūras nams 29843436
 • 01.07. – 05.07. 08.07. – 12.07. 13:00 – 15:00 Vasaras brīvā laika aktivitātes bērniem un jauniešiem “Dažāda vasara”; Demenes kultūras nams 29843436
 • 01.08., 06.08., 13.08., 15.08., 20.08., 22.08., 27.08. 13:00 – 15:00 Vasaras brīvā laika aktivitātes bērniem un jauniešiem “Varavīksnes vasara”; Demenes kultūras nams, Demenes pagasta bibliotēka 29843436
 • 17., 19., 24., 26., 31. jūlijā 14:00 “Jautrā vasara bibliotēkā”. Radošas nodarbības, lasīšanas sacensība, jaunu grāmatu izstāde; Demenes pagasta bibliotēka 65476707
 • 22.08. 14:00 “Daugavpils novads- Kas? Kur? Kad?” pasākums veltīts Daugavpils novada dienām; Demenes kultūras nams 29843436
 • 30.08. 15:00 Izklaides pasākums bērniem un jauniešiem “Atvadas no vasaras!”; Demenes kultūras nams 29843436
Dubnas pagasts (0)
Kalkūnes pagasts (3)
 • 21.06. Plkst. 18.00 Jauniešu pasākums IELĪGOŠANA PIE JĀŅA; Jāņa Raiņa māja Berķenelē
 • 24.06. – 28.06. Veselīga dzīvesveida skola; atbildīgā persona – Natālija Polovaja 27122115
 • 01.07. – 31.08. Projekts NO IDEJAS LIDZ DARBĪBAI; atbildīgā persona – Natālija Polovaja 27122115
Kalupes pagasts (2)
 • 21.06. Jāņu ielīgošana.Teātra izrāde. Saulgriwežu rituāli, izdarības; z/s “Egles” Kalupe 29764597
 • 16.08. Pasākums pirmklasniekiem; Kalupes pagasta pārvalde 29764597
Laucesas pagasts (8)
 • Jūnijs – augusts Literārā izstāde „Vasariņai vārti vaļā.”; Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka 65476867
 • Jūnijs – augusts Bērnu zīmējumus izstādē “Taurenis”; Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka 65476867
 • 02.07. „Diena bez datora” – bērniem skaļā lasīšana; Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka 65476867
 • 09.07. un 13.08. Nodarbības bērniem „Zīmējam, līmējam, veidojam”; Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēka 65476867
 • 10.07. 10:00 „Sportot ar grāmatu jautrāk”; Laucesas pagasta bibliotēka 28326906
 • 19.07. 09:30 Pārgājiens „Pagasta kūltūrvēsturiskie un tūrisma objekti-2”; Pulcēšanos Laucesas pag. bibliotēkā 28326906
 • 28.07. Darbnīcas „Dari un rādi priekam” „Ezerkalns”; Laucesas pagasts 28326906
 • 16.08. Ekskursija – brauciens uz „Grāmatu svētkiem”; Skrudakienas pagasts 28326906
Līksnas pagasts (5)
 • 03.06. – 06.06. Teātra skola; atbildīgā persona – Sintija Giptere
 • 15.06. Radošā darbnīca “Mūsdienīgās saktas”
 • 20.06. Lasīšanas pēcpusdiena bērniem “Kopā lasīt jautrāk”
 • 27.06. Prāta spēle “Izkustini prātu – saliec vārdu!”
 • 01.09. Pasākums bērniem “Iegriežam jauno mācību gadu!”
Maļinovas pagasts (5)
 • 11.07. 14:00 Literāra tikšanās bērniem ar vecākiem„Kad saulīte rotājās”; Maļinovas pagasta bibliotēka 28786660 Atbildīgā: bibliotēkas vad. Elvīra Kokina
 • 20.08. 14:00 Literārs pasākums bērniem „Ardievas vasarai”; Maļinovas pagasta saieta namā 28786660 Atbildīgā: bibliotēkas vad. Elvīra Kokina
 • 21.06. 13:00 „Līgo floristikas meistarklase” (radošās darbnīcas ietvaros); Pie pagasta saieta nama 29177540
 • jūlijs (datums tiks precizēts ar z/s īpašnieku) Ekskursija pagasta bērniem, ka arī visiem interesentiem z/s „Kļavas”, Vaboles pagasts 29177540
 • 31.08. 14:00 „Iegriežam jauno mācību gadu!” Izklaides pasākums bērniem un jauniešiem; Pagasta saieta nams 29177540
Medumu pagasts (0)
Naujenes pagasts (20)
 • 17.06., 22.,29.07., 5.,12.,19.,26.,08. 15:00-16:00 Leļļu teātra “Leļļu karuselis” nodarbības – mēģinājumi; Naujenes TB Bērnu nodaļa 65450246
 • 13.06., 1.,8.,15.,22.,29.08., 15:00-17:00 “Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības; Naujenes TB Lociku filiāle 65474268, 65450246
 • 8.,15.,22.,29.06., 6.,13.,20.,27.07., 3.08. 13:00-15:00 Bērnu skrapbukinga meistardarbnīca “Vasara. “Es piederu vasarai, smaržīgai zālei…”; Naujenes TB Vecstropu AP 65457127
 • 11.,18.,25.06., 2.,9.,16.,23.,30.07., 6.,13.,20.,27.08. 14:00-16:00 “Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības; Naujenes TB Naujenes AP 65450246
 • 13.,27.06., 26.07., 1.,8.,15.,22.08. 15:00-17:00 “Bērnu bibliovasara”- lasām, zīmējam, līmējam, veidojam- bērnu vasaras nodarbības; Naujenes TB Bērnu nodaļa 65450246
 • 21.06. 13:00-14:00 Bērnu un jauniešu radoša darbnīca „Jāņu zāles vainagā”; Naujenes TB 65450246
 • 11.07. 15:00 Kristīnes Lipkovas Ebru mākslas meistardarbnīca “Ūdens mistērijas”; Naujenes TB 65450246
 • 16.08. no 10:00 Dalība Daugavpils novada “18 Grāmatu svētkos” Skrudalienā; Skrudalienas pagasts 65450246
 • 29.08. 15:00 Bērnu bibliovasaras noslēguma pasākums; Naujenes TB 65450246
 • 13.06. 13.00-15.00 Vasaras radošā darbnīca bērniem; Naujenes kultūras centrs, Lociki 65474268
 • 18.06. 17.00-18.00 Vasaras nodarbības bērniem kopā ar bērnu vokālo ansambli “Odziņas”; Naujenes kultūras centrs, Lociki 65474268
 • 25.06. 17.00-18.00 Vasaras nodarbības bērniem kopā ar bērnu vokālo ansambli “Odziņas”; Naujenes kultūras centrs, Lociki 65474268
 • 06.08. 13.00-15.00 Vasaras radošā darbnīca bērniem; Naujenes kultūras centrs, Lociki 65474268
 • 06.08. 15.00-16.00 Mūzikas nodarbība bērniem; Naujenes kultūras centrs, Lociki 65474268
 • 08.08. 15.00-16.00 Mūzikas nodarbība bērniem; Naujenes kultūras centrs, Lociki 65474268
 • 13.08. 13.00-15.00 Vasaras radošā darbnīca bērniem; Naujenes kultūras centrs, Lociki 65474268
 • 13.08. 15.00-16.00 Mūzikas nodarbība bērniem; Naujenes kultūras centrs, Lociki 65474268
 • 15.08. 15.00-16.00 Mūzikas nodarbība bērniem; Naujenes kultūras centrs, Lociki 65474268
 • 03.06.-21.06. Bērnu dienas nometne “Gliemezis”; Naujenes pamatskola, Stacijas iela 8, Naujene, Naujenes pag. 65476840
 • 12.,19.,26.07 14.00-16.00 Jautrie starti; Naujenes ciems 65476840
Nīcgales pagasts (11)
 • 03.06. 10:00 Starptautiskā bērnu aizsardzības dienas veltīts pasākums, sporta aktivitātes; Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes laukumā 29455219
 • 21.06. 11:00 Jāņu vainagu pīšanas radošās darbnīcas; Nīcgales Tautas nams 22345387
 • 26.07. 11:00 Kroketa un šautriņu turnīrs; bijušās Nīcgales sākumskolas sporta laukumā 29455219
 • jūlijs-augusts Futbola kausa “KALUPE-2019” izcīņa; Kalupes stadiona laukumā 29455219
 • 03.-04.08. Daugavpils novada jauniešu salidojums; Višķezers 22345387
 • 14.08. Satikšanās un draudzēšanās ar “Garās pupas” dzejoļiem; Nīcgales pagasta tautas bibliotēka biblioteka@nicgale.lv 22024119
 • 16.08. Līdzdalība Daugavpils novada grāmatu svētkos; Skrudaliena biblioteka@nicgale.lv 22024119
 • 30.08. 11:00 Sporta svētki “Atvadas no vasaras”; bijušās Nīcgales sākumskolas sporta zālē vai laukumā 29455219
 • Visi bibliotēkas pamatpakalpojumi (grāmatas, periodika, bezmaksas internets); Nīcgales pagasta tautas bibliotēka biblioteka@nicgale.lv 22024119
 • Vasaras periodā, katru otrdienu plkst. 14:00 Tikšanās jauniešu telpā; Nīcgales pagasta jauniešu atpūtas telpā, bijušā Nīcgales sākumskolā 22345387
 • Katru ceturtdienu, piektdienu, no plkst.19:00 līdz 21:00 Sporta aktivitātes (volejbols, futbols, basketbols, florbols, galda teniss, novuss, galda futbols u.c.); bijušās Nīcgales sākumskolas sporta zālē 29455219
Salienas pagasts (1)
 • 30.08. „Atvadas no vasaras”; Salienas KN 20040144
Skrudalienas pagasts (13)
 • 25.07. – 26.07. Veselības nometne informācija vai Facebook
 • 05.08. – 09.08. Manas dzimtenes pūra lāde – 2; atbildīgā persona – Sofija Mole
 • 01.-30.06.2019 Izstāde „Māras Cielēnas grāmatas bērniem”; Silenes bibliotēka 27176793
 • 01.-30.06.2019 Grāmatu izstāde „Manas mīļākās pasakas”; Silenes bibliotēka 27176793
 • 04.06.2019 Priekšalasīšna “A.Pušķina pasakas”; Silenes bibliotēka 27176793
 • 11.06.2019 Pasākums “Ziedi manā zīmējumā”; Silenes bibliotēka 27176793
 • 21.06.2019 “Saule grieza zelta riņķi” – vainagu pīšana. Pārruna “Jāņu dienu tradicionālie ēdieni”; Silenes bibliotēka 27176793
 • 28.06.2019 Literāra pēcpusdiena “Pasakas par dzīvniekiem”; Silenes bibliotēka 27176793
 • 07.08.2019 Pasākums “Lasīsim kopā” Informācija par Bērnu žūrijas grāmatām; Silenes bibliotēka 27176793
 • 21.08.2019 Ekskursija dabā “Dabas brīnumi”; Silenes bibliotēka 27176793
 • 28.08.2019 Spēle “Internets un enciklopēdija – mācies meklēt informāciju”; Silenes bibliotēka 27176793
 • 14.07.2019-22.07.2019 Jauniešu vasaras apmaiņas programma; Silenes pamatskola 65439368
 • Katru ceturtdienu (izņemot atvaļinājumu 18.06.2019-25.07.2019) Radošās darbnīcas bērniem; Silenes bibliotēka 27176793
Sventes pagasts (8)
 • Laukums pieejams katru dienu; Sventes ciema centra laukums; Iespēja spēlēt pludmales volejbolu un mest basketbola bumbu
 • 17.jūnijs 11:00 Dambretes Līgo čempionāts; Tautas nams 27040344
 • 21.jūnijs 16:00 Radošā darbnīca bērniem “Es nopinu vainadziņu no visām puķītēm”; Bibliotēka
 • 23.jūnijs 21:00 Līgo pasākums: TN kolektīvu uzstāšanās, cienasts, dejas; Estrāde Alejas laukumā 28228788
 • 20.jūlijā 14:00 Sventes turnīrs pludmales volejbolā jauniešiem; Sventes ciema centra laukums 26088967
 • jūlija mēneša laikā Vasaras radošās nodarbības “Lasām, zīmējam, līmējam”; Bibliotēka
 • 03.augustā 12:00 Velobrauciens bērniem un jauniešiem pa pagasta skaistākām vietām 28228788
 • 27.augustā 18:00 Radošā darbnīca bērniem un jauniešiem “Pagasta svētku noformējuma gatavošana”; Tautas nams 28228788
Tabores pagasts (1)
 • 06.08. 12:00, 08.08. 12:30, 12.08. 12:30 Radošā darbnīca-“Pape-Art”; Tabores sabiedriskais centrs 29991379
Vaboles pagasts (0)
Vecsalienas pagasts (5)
 • 12.06. 10:00 Velobrauciens pa Vecsalienas pagastu fotokonkurss “Mans skaistākais pagasts”; maršruta sākums pie Červonkas pils Jūlija Smargune 25618260
 • 20.06. 10:00 “Gaisa pūķu diena” jaunatnes pasākums; Červonkas pils Jūlija Smargune 25618260
 • 04.07.-05.07. Jaunatnes pasākums “Harmonijā ar dabu” pārgājiens; Trešajā ezerā Jūlija Smargune 25618260
 • 02.08. Pagasta svētki; Vecsalienas parks Rita Piščika 26232451
 • 18.06., 25.06., 02.07., 30.07., 06.08., 13.08., 20.08., 27.08. 09.00 – 14.00 Janiešu istabas apmeklējums; Červonkas pils Jūlija Smargune 25618260
Višķu pagasts (0)

Atjaunināts