Vecāku, izglītības iestāžu padomju pārstāvju seminārs Sventē

Šī gada 11. decembrī izglītojamo vecākiem – skolu padomju pārstāvjiem no visa novada izglītības iestādēm bija iespēja tikties seminārā Sventē. Vecāki tikās īpašā gaisotnē, jo Sventes vidusskola ar brīnišķīgo noformējumu bija uzbūrusi savu Ziemassvētku noskaņojumu. Semināra ietvaros tika apskatīts plašs vecākus interesējošu jautājumu klāsts. Skolas direktors Aleksandrs Sibircevs iepazīstināja ar Sventes vidusskolu un skolas darba organizatoriskajiem jautājumiem. Katrai izglītības iestādei ir savas stiprās puses, rasti radoši risinājumi mācību, organizatorisko jautājumu un darba ar vecākiem organizēšanā, bet šajā reizē vecākiem bija lieliska iespēja gūt plašu ieskatu par citas izglītības iestādes darbu, diskusijā noskaidrot atbildes uz daudziem interesējošiem jautājumiem – par skolēnu ēdināšanu, bērnu drošību izglītības iestādē un ventilācijas nodrošināšanas iespējām renovētajās skolās u.c.. Ņemot vērā to apstākli, ka Daugavpils novada sporta skolas administrācijas telpas arī atrodas Sventes vidusskolā, tad vecākiem bija iespēja tikties ar sporta skolas direktoru Jāni Skrindu, kurš pastāstīja par sporta skolas darbu un tālākās attīstības perspektīvēm, lai sniegtu atbalstu novada bērniem un jauniešiem sportiskā potenciāla attīstīšanai.

Seminārā tika prezentēti Daugavpils novada domes 2015. gada vispārizglītojošo skolu projektu konkursa ”Kopā būt!” ietvaros atbalstītie projekti, kuru mērķis bija rast inovatīvākas darba formas, lai pilnveidotu vecāku bērnu audzināšanas un sociālo kompetenču prasmes. Sventes vidusskola, Salienas vidusskola un Birznieku pamatskola prezentēja veiktās projekta aktivitātes. Īpaši interesanta izvērtās vecāku diskusija par projektu rezultātiem. Vecāki apliecināja, ka projekts palīdzēja ne tikai viņiem kā vecākiem labāk izprast savus bērnus un rast labāku kontaktu ar viņiem, bet uzlabojās arī bērnu savstarpējās attiecības. Īpašs prieks bija par Sventes vidusskolas vecākiem, jo projekta ietvaros izveidota vecāku atbalsta grupa, kura nolēma turpināt tikties arī pēc projekta. Vecāki atzina, ka viņiem ir uzlabojies kontakts arī ar skolotājiem.

Semināra ietvaros tika aktualizēti jautājumi par bērnu drošības riskiem. Sēlijas nodaļas nepilngadīgo lietu inspektore Inese Kiseļova pastāstīja par drošību internetā un kā pasargāt bērnus, lai tie nekļūtu par vardarbības upuriem.

Izskanēja daudz jaunu, radošu ideju un kā atzīmēja viens no vecākiem – mēs varam daudz vairāk paveikt arī ar pieticīgiem līdzekļiem, vienkārši ir jādomā un jāstrādā pareizā virzienā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *