Vecumnieku novada skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs Sventes vidusskolā

Rudens brīvdienās Sventes vidusskolas kolektīvs aktīvi apmeklēja kursus, seminārus, konferences, taču par vienu no nozīmīgākajiem pasākumiem varētu uzskatīt 27. oktobrī Sventes vidusskolā notikušo pieredzes apmaiņas semināru. Pie mums ciemos ieradās 25 Vecumnieku novada klašu audzinātāju un vēstures un sociālo zinību skolotāju metodisko apvienību dalībnieki no Stelpes pamatskolas, Valles un Skaistkalnes vidusskolām, skolu direktori un brīvprātīgie no Vācijas, kuri apmaiņas programmas ietvaros strādā Vecumnieku novadā.

Šo izbraukuma semināru organizēja klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja Lolita Silakaktiņa, Skaistkalnes vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā un Sventes vidusskolas direktors A. Sibircevs, direktora vietniece audzināšanas darbā N. Muižniece un krievu valodas skolotāja B. Ondzule.

Ar Skaistkalnes vidusskolu mūsu skolu saista sena draudzība, tāpēc šis seminārs nebija nejaušība. Skolas aktu zālē ciemiņus nedaudz iepazīstinājām ar interesantiem faktiem par mūsu novadu. Turpinājumā skolotāju istabā skolas direktors pastāstīja par skolas sasniegumiem un nākotnes vīziju, bet direktora vietniece audzināšanas darbā Nellija Muižniece sniedza ieskatu ārpusstundu darba aktivitātēs un piedāvāja ciemiņiem metodiskās izstrādnes karjeras izglītībā un citus pozitīvās prakses piemērus. Oficiālās daļas noslēgumā skolotāja B. Ondzule padalījās ar dažām idejām, kuras varētu izmantot klašu audzinātāji un piedāvāja ciemiņiem pašas izstrādātus klases stundu materiālus. Notika lietišķa diskusija par aktuālām tēmām. Turpinājumā sekoja iepazīšanās ar skolu un pagastu.

Ciemiņi pateicās par silto uzņemšanu, uzslavēja kā skolas, tā arī atsevišķu mācību kabinetu estētisko noformējumu, nepalika nepamanīta arī telpaugu pārpilnība.

Pateicības vārdi, semināra pozitīvā gaisotne bija labs enerģijas lādiņš jaunajam darba cēlienam.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *