Veiksmīgais mācību gada noslēgums Medumu speciālās pamatskolas profesionālās programmas audzēkņiem

Medumu speciālajā pamatskolā pēc attālināto mācību radītās pauzes, 2. jūnijā bija neparasta rosība. Eksāmenu kārtoja profesionālās pamatizglītības programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņi. Bija patiess prieks jauniešiem un pedagogiem par veiksmīgi nokārtoto teorētisko un praktisko eksāmena daļu, kas deva iespēju iegūt kvalifikāciju „Virtuves darbinieks”.

Veiksmīgai programmas apguvei skolā tiek nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša materiāli tehniskā bāze. Izveidotas jaunas mācību telpas, kurās jaunieši ar lielu patiku gūst praktiskās darba iemaņas un iemācās strādāt ar mūsdienīgu virtuves aprīkojumu un tehniku.

Labāk izprast pavāra, konditora un viesmīļa specialitātes pamatus palīdzēja veiksmīgā sadarbība ar Ēdnīcu Nr.1, piedaloties pavārmākslas meistarklasēs, līdzdarbība Latvijas Sarkanā Krusta projektā „Protam, varam, darām”, kā arī iespēja skolas un grupu pasākumos pašiem piedalīties galda servēšanā, uzkodu, ēdienu pagatavošanā.

Visās izglītības programmās tiek nodrošināta mērķtiecīga, radoša un individuāla pieeja pieredzējušu un augsti kvalificētu pedagogu un atbalsta personāla vadībā.

Viens no speciālās pamatskolas uzdevumiem radīt izglītojamajiem patiesu priekšstatu par viņu iespējām darba tirgū, kā arī veicināt mērķtiecīgu un atbildīgu attieksmi pret darbu.

Ārpusstundu, karjeras izvēles, sociālā pedagoga un psihologa nodarbībās, kā arī mācību stundās tiek nodrošināta iespēja palīdzēt jauniešiem izvēlēties atbilstošāko profesionālo virzienu.

2018./2019. mācību gadā 50% absolventu turpināja apgūt skolas piedāvāto profesionālo programmu, šogad 90% absolventu izteica vēlmi turpināt apgūt profesionālo izglītību Medumu speciālajā pamatskolā, kur lieliski aprīkotājās telpās ikkatram izglītojamajam ir radīti apstākļi profesionālo iemaņu un prasmju apgūšanai.

Aicinām pieteikties profesionālajām programmām Medumu speciālajā pamatskolā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *