Vidusskolas

Ilūkstes Raiņa vidusskola
Direktors: Velta Šterna
Raiņa ielā 49, Ilūkste,
Augšdaugavas novads
Telefons: +371 65462189
raina.vidusskola@ilukste.lv
Salienas vidusskola
Direktors: Antoņina Redkova
Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5469
Telefons: +371 65475311
skola@saliena.lv
Sventes vidusskola
Direktors: Aleksandrs Sibircevs
Daugavpils iela 1a, Sventes pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5473
Telefons: +371 65429688
skola@svente.lv
Špoģu vidusskola
Direktors: Ināra Ondzule
Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5481
Telefons: +371 65426880
spogu.vidusskola@viski.lv
Vaboles vidusskola
Direktors: Elita Skrupska
Vaboles viduskola, Vaboles pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5477
Telefons: +371 65467022
skola@vabolespag.lv
Zemgales vidusskola
Direktors: Aleksandrs Petkevičs
Zemgale-16, Zemgale, Demenes pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5442
Telefons: +371 65471763
skola@demene.lv

Atjaunināts