Vidusskolu absolventi šodien saņem centralizēto eksāmenu sertifikātus

Valsts izglītības satura centrs (VISC) šodien, 30.jūnijā, izsniedza 22270 centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību, un 3820 vispārējās pamatizglītības sertifikātus.

Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību VISC nodod izglītības pārvaldēm, tās savukārt – izglītības iestādēm. Kopumā vērtējot šā gada jauniešu sniegumu eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, tas ir uzlabojies matemātikā un Latvijas un pasaules vēstures eksāmenos. Precīzāka rezultātu analīze būs pieejama šā gada septembrī, taču šobrīd VISC mājaslapā ir apkopoti jau pirmie rezultāti.

Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus un iepriekšējā gada eksāmenu paraugus, kas pieejami VISC mājaslapā. Noslēdzoties sesijai, šobrīd VISC vietnē jau ir pieejami arī šā gada visu valsts pārbaudes darbu uzdevumi.
Šogad centralizēto eksāmenu sesija sākās jau martā, kad notika visu 12.klašu svešvalodas eksāmenu norise, kā rezultātā sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību varēja izsniegt š.g. 30.jūnijā, nevis jūlijā kā pērn.
Būtiski pārkāpumi, kas saistās ar centralizēto eksāmenu norisi un to organizēšanu, šogad nav konstatēti. Visu sesijas laiku VISC darbojās anonīmais uzticības tālrunis, uz kuru varēja veikt zvanu un ierunāt sūdzības/priekšlikumus saistībā ar eksāmenu norisi. Taču šādi atbilstoši zvani saņemti netika.

Tās personas, kuras skolu ir pabeigušas agrāk, bet vēlas turpināt mācības, vidusskolu eksāmenus šogad varēja kārtot arī četrās augstskolās, ar kurām VISC ir noslēgts sadarbības līgums: Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Vidzemes Augstskolā. Šogad augstskolās centralizētos eksāmenus kārtoja 265 personas.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši šādiem Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs (EVKP) noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem, kuru svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos.

Zem 5% vērtējums šogad bija 135 eksāmenu kārtotājiem (21 latviešu valodā, 113 matemātikā, 1 latviešu valodā 9.kl. mazākumtautību izglītības programmā).

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma kārtībā jeb mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas, viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt.

Diāna Ļaha
VISC sabiedrisko attiecību speciāliste,

Tālrunis: 67212415
E-pasts: diana.laha@visc.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *