Zemgales vidusskola

 
Zemgales vidusskolas mācību procesa organizēšanas kārtība ar 2020. gada 1. septembri
 

Ja nevar izmainīt laiku, var saprast, ka ir pienācis laiks mainīties pašam

Izmaiņas mūsdienu sabiedrībā un ekonomikā izvirza jaunas prasības arī izglītībai. Cilvēks, pakāpeniski kļūstot par pasaules pilsoni, nedrīkst zaudēt savas saknes, viņam aktīvi jāpiedalās savas tautas un vietējās sabiedrības dzīvē.

Mūsu skola balstās uz četriem 21.gadsimta izglītības stūrakmeņiem, kurus ir noteikusi UNESCO:
· mācīties darīt;
· mācīties dzīvot kopā;
· mācīties būt;
· mācīties zināt.

Mūsu adrese:
Zemgales vidusskola, Zemgale, Zemgale-16, Demenes pagasts,
Daugavpils novads, Latvija, LV-5442

Tālr. 65471757, 65471763
E-mail: skola@demene.lv

Atjaunināts