Interešu izglītība

Zemgales vidusskolas interešu izglītības programmas 2019./2020. mācību gadā

Nr.p.k. Interešu izglītības programmas nosaukums Vecumposms Vadītājs
1. Vides izglītības pulciņš “Vesela vide” 10.klase Jadviga Bobkova
2. Vokālais ansamblis 1.-5.klase Jeļena Andrejeva
3. Koris 1.-4.klase Jeļena Andrejeva
4. Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš “Kolorīts” 1.-5.klase Tatjana Kavševiča
5. Teātra studija “Ekskluzīvs” 7.-8.klase Marija Romanovska
6. “Darbība ekstremālos apstākļos” 5.-7.klase Jadviga Bobkova
7. “Jaunie satiksmes dalībnieki” 4.-7.klase Viktors Guzenko
8. Tautas dejas 1.-4.klase Jevgeņijs Gubinskis
9. Novadpētniecības pulciņš “Vēsture ap mums” 6.-7.klase Marina Karņicka
10.  “Fantāzija” 4.klase Alīna Ciunele
11. “Dzīpariņš” 4.-7.klase Olita Ragele
12. Ritmika 1.-2.klase Jevgeņijs Gubinskis

Atjaunināts