Interešu izglītība

Zemgales vidusskolas interešu izglītības programmas 2021./2022. mācību gadā

Nr.p.k. Interešu izglītības programmas nosaukums Vecumposms Vadītājs
1. Vides izglītības pulciņš “Vesela vide” 9.-12. klase Jadviga Bobkova
2. Vokālais ansamblis 5. klase Jeļena Andrejeva
3. Koris 1.-4. klase Jeļena Andrejeva
4. Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš “Kolorīts” 1.-6. klase Tatjana Kavševiča
5. Folkloras pulciņš “Ekskluzīvs” 10. klase Marija Romanovska
6. “Darbība ekstremālos apstākļos” 5.-6. klase Jadviga Bobkova
7. “Jaunie satiksmes dalībnieki” 4.-6. klase Viktors Guzenko
8. Tautas dejas 1.-3. klase Aleksandra Koguce
9. Novadpētniecības pulciņš “Vēsture ap mums” 9. klase Marina Karņicka
10. Modelēšanas un konstruēšanas pulciņš “Fantāzija” 5.-6. klase Alīna Ciunele

Atjaunināts