Interešu izglītība

Zemgales vidusskolas interešu izglītības programmas 2018./2019. mācību gadā.

Nr.p.k. Interešu izglītības programmas nosaukums Vecumposms Vadītājs
1. Vides izglītības pulciņš “Vesela vide” 8.-9.klase Jadviga Bobkova
2. Vokālais ansamblis 4.-6.klase Jeļena Andrejeva
3. Koris 1.-4.klase Jeļena Andrejeva
4. Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš “Kolorīts” 1.-7.klase Tatjana Kavševiča
5. Folkloras (teātra) pulciņš 4.-11.klase Marija Romanovska
6. “Darbība ekstremālos apstākļos” 6.-7..klase Jadviga Bobkova
7. “Jaunie satiksmes dalībnieki” 5.-6.klase Santa Kulakova, Viktors Guzenko
8. Tautas dejas 1.-4.klase Tatjana Rutka
9. Novadpētniecības pulciņš “Vēsture ap mums” 8.klase Anastasija Kočmarjova
10. “Fantāzija” 2.-5.klase Tatjana Kavševiča
11. “Dzīpariņš” 6.-9.klase Ilva Baranovska

Atjaunināts